Alternativet blev født ud af en dyb bevidsthed om klimakrisens omfang og ud af et behov for at handle akut og radikalt på den viden.

Fra dag ét har vi efterlyst et stop for jagten på olie i Nordsøen, fordi klimavidenskaben helt utvetydigt har efterlyst netop det. Nu bakker økonomiske vismænd også op, og med en ny regering og støttepartier med høje klimaambitioner, må vi forvente, at det er nu – endelig! – at vi kan sætte en prop i Nordsøen og lade de fossile brændsler blive i undergrunden, hvor de hører til.

Vi ser frem til hurtigst muligt at få en klar udmelding fra Socialdemokratiet, SF og Radikale.

Stil jer på livets side – luk ned for den sorte industri 💚

Vismænd advarer nu regeringen mod at tillade nye olieboringer

Øget olieproduktion i Nordsøen vil stride mod forskerbudskab om, at 80 procent af de fossile energireserver bør forblive i undergrunden af hensyn til klimaet. At skære ned på Nordsø-produktionen kan tilmed være en billig måde at reducere CO2-udledninger på, siger både tidligere og nuværen…


Alternativet via Facebook

READ ALSO  Israeli military braces for ‘possible US strike on Iran’ during ‘sensitive’ days of Trump presidency – reports