Numbers & Statistics

Virksomheders udgifter til miljøbeskyttelse falder

By  | 

Via Danmarks Statistik

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter 2018

Industriens direkte miljøbeskyttelsesudgifter var 3,2 mia. kr. i 2018, hvilket er et fald på 7 pct. i forhold til 2017. Miljøbeskyttelsesudgifter er for eksempel udgifter til affalds og spildevandshåndtering. Faldet skyldes primært færre investeringer inden for forureningsbekæmpende og forureningsforebyggende formål, som faldt fra lidt over 1 mia. til 850 mio. kr. Driftsudgifter til miljøbeskyttelse faldt marginalt, men var på omtrent samme niveau i 2018 og 2017. Driftsudgifter består af interne udgifter, der primært dækker løn samt køb af varer og tjenester til miljøbeskyttelse.

Miljøbeskyttelsesudgifter efter typeKilde: www.statistikbanken.dk/mbu.

Virksomhederne bruger forholdsvist flere penge på affaldshåndtering

Sammenlignet med 2014 brugte virksomhederne 21 pct. flere penge i 2018 på affaldshåndtering. Udviklingen kan være drevet af en generelt øget omsætning og større opmærksomhed på opgaven. De næststørste relative stigninger i udgifter til miljø beskyttelse var på beskyttelse af luftkvalitet/klima og spilde- og regnvandshåndtering. Begge steg med ca. 10 pct. fra 2014 til 2018.

Miljøbeskyttelsesudgifter efter formålKilde: www.statistikbanken.dk/mbu.

Spilde- og regnvandshåndtering koster mest

Den største udgift til miljøbeskyttelse i 2018 var spilde og regnvandshåndtering, der med 955 mio. udgjorde omkring 30 pct. af den samlede udgift. Den næststørste udgift var til affaldshåndtering på 882 mio. kr. Hvilke miljøformål, der relativt giver de største udgifter varierer dog meget afhængig af branche. Spildevandsudgifterne fylder mest i brancher som fødevareindustrien (52 pct.) og den kemiske industri (46 pct.). Affaldshåndtering koster især inden for træ- og papirindustri (56 pct.) samt møbelindustrien (51 pct.). Beskyttelse af luft og klima er især en udgift i energi- og vandforsyningen med en andel på 48 pct.

Resultater indgår i samlet regnskab for miljøbeskyttelsesudgifter

Miljøbeskyttelsesudgifter er en del af de forordningsbestemte opgørelser for alle EU-lande. Industriens udgifter indgår heri. For 2018 har Eurostat estimeret, at der blev brugt 297 mia. euro i alt, hvilket svarer til 2 pct. ift. bruttonationalproduktet i medlemslandene. Her er virksomhedernes andel omkring halvdelen, mens husholdninger og den offentlige sektor betaler omkring en fjerdedel hver. Flere oplysninger findes i en nylig offentliggørelse om energi- og miljøstatistik: Energy, transport and environment statistics.Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret