Via Danmarks Statistik

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. (foreløbige tal) 2018

I perioden 2014-2018 steg virksomhedernes egenkapital fra ca. 2.100 mia. kr. i 2014 til 2.900 mia. i 2018, hvilket svarer til en stigning på 38 pct. Udviklingen er sket på baggrund af en vækst i omsætning på godt og vel 20 procent i samme periode. Til sammenligning har der været en lidt langsommere vækst i antallet af ansatte målt i årsværk. Her har stigningen været fra 1,16 mio. beskæftigede i 2014 til 1,29 mio. i 2018, hvilket svarer til 11 pct.

Egenkapital i firmaer i private byerhvervKilde: www.statistikbanken.dk/FREGN2.

Fremgang i beskæftigelsen i bygge og anlæg

Den foreløbige regnskabsstatistik viser, at bygge og anlæg i 2018 oplevede en stor stigning i beskæftigelsen. Beskæftigelsen steg i denne branche med 7.200 fuldtidsansatte, så der i alt var 143.300 beskæftigede i branchen. Samme stigning var der i branchen videnservice, der steg til 131.200 beskæftigede. Den største relative vækst var i branchen energiforsyning, der steg med 12 pct. – fra 9.400 til 10.500 årsværk. Den samlede beskæftigelse steg med 4 pct. – fra 1,24 mio. til 1,29 mio. årsværk.

Over 200 nye højvækstvirksomheder skaber arbejdspladser

I perioden 2015-2018 kom der 232 nye højvækstvirksomheder til. Der er tale om nye virksomheder fra 2013 eller 2014, der i den nævnte vækstperiode har haft en gennemsnitlig årlig vækst i antal fuldtidsansatte på mindst 20 pct. Til sammen har de omtalte virksomheder skabt nye arbejdspladser svarende til 3.600 årsværk. De fleste nye højvækstvirksomheder findes inden for branchen handel og transport, hvor 67 virksomheder tilsammen skabte 1.300 årsværk.

Flest nye virksomheder i erhvervsservice

I 2018 blev der skabt 33.300 reelt nye virksomheder. Den branche, der stod for de fleste af disse, var erhvervsservice, hvor der blev skabt 8.100 nye virksomheder. Der var 1.700 årsværk beskæftiget i denne branche. Den branche, der havde de fleste beskæftigede blandt de reelt nye virksomheder, var handel og transport, hvor der blev skabt 2.600 årsværk i 6.100 nye virksomheder.

READ ALSO  How Governments Can Create a Green, Job-rich Global Recovery – IMF Blog

Nye tal for Firmastatistik

Sammen med denne udgivelse offentliggøres også foreløbige 2018 tal for Generel firmastatistik.