Dansk Folkeparti via Facebook

Vil du have flere=👍 eller færre=😠 hjemsendelser?
READ ALSO  Brussels warns France on press freedom as Macron's government pushes ahead with security law