Via Danmarks Statistik

Nyregistrerede personbiler

Sæsonkorrigeret

-2,0 %

Januar-februar 2020

Nyregistrerede motorkøretøjer februar 2020

Tilgangen af nye personbiler i februar 2020 var på 16.900 (sæsonkorrigeret). Det er 2,0 pct. lavere end i januar. Udviklingen er sammensat af 2,9 pct. flere biler i husholdningerne og 8,2 pct. færre i erhvervene. Den samlede tilgang i december 2019 – februar 2020 er 6,3 lavere end september-november 2019, og den dækker over et fald på 7,3 pct. i husholdningerne og et fald på 4,8 pct. i erhvervene. Der er i denne artikel fokus på elbilernes geografi i relation til Klimarådets nyeste rapport.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

1 mio. elbiler i 2030 og 1,5 mio. ton mindre CO2e

1 mio. elbiler i 2030 er et af de centrale omstillingselementer i Klimarådets nyeste rapport om, hvordan vi kan opnå en reduktion på 70 pct. i den samlede udledning af drivhusgasser fra 1990 til 2030. Elbilerne er et af de kendte omstillingselementer i det såkaldte implementeringsspor, og de vil kunne bidrage med en reduktion på 1,5 mio. ton CO2e ud af de 10,9 mio. ton CO2e, som implementeringssporet omfatter. Udtrykket CO2e står for, at andre drivhusgasser med andre effekter end CO2, som fx metan, omregnes til en sammenlignelig CO2-effekt.  

Udover implementeringssporet med kendte omstillingselementer, er det i følge Klimarådet også nødvendigt at betræde det såkaldte udviklingsspor med mere ukendte omstillingselementer. 1,5 mio. elbiler i 2030 kan være et bidrag, omend Klimarådet betragter sandsynligheden herfor som lav.      

16.600 elbiler 2020

Den aktuelle bestand af eldrevne personbiler er på 16.600, hvilket svarer til 0,63 pct. af samlede bestand. 12.300 elbiler har en bruger i husholdningerne og 4.300 en bruger i erhvervene. Elbilerne er geografisk set et udpræget Østsjællandsk og til dels Århusiansk fænomen. I Vendsyssel, Nordvest- Vest- og Sønderjylland, samt Fyn, Lolland-Falster og Vestsjælland udgør elbilerne generelt færre end 0,4 pct. af bestanden af personbiler.

Elbilernes andel af bestanden af personbiler fordelt efter brugernes adresser. 29. februar 2020Kilde: Egne beregninger baseret på ikke-publicerede tal fra Motorregistret.

Den aktuelle elbilbestand skal 60-dobles

1 mio. elbiler svarer til 38 pct. af den nuværende bestand af alle personbiler, hvilket i forhold de aktuelle 16.600 elbiler og 0,63 pct. giver et indtryk af den udvikling, der skal til de kommende ti år – der skal simpelthen 60 gange flere elbiler på vejene. Det er selvsagt usikkert, om elbilerne kommer til at udgøre 38 pct. af bilerne i alle kommunerne – de lyseste blå i kortet ovenfor har længst til målet, de røde kortest. Som et blandt mange scenarier, er det på kortet nedenfor illustreret, hvor mange gange den nuværende elbilbestand i kommunerne skal forøges for at nå 38 pct. Lolland-Falster skal således have 192-doblet deres aktuelle bestand af elbiler, mens Tårnby omvendt kun behøver en 7-dobling.

READ ALSO  Boligpriserne stiger fortsat

Hvor mange flere elbiler end nu for at nå 1 mio. elbiler i 2030?Kilde: Egne beregninger baseret på ikke-publicerede tal fra Motorregistret.

Leasing stod for 42 pct. af de nye biler i februar

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i februar var på 9.500 i faktiske tal, og det er 18,3 pct. færre end i februar sidste år. Tilgangen var fordelt på 7.500 købte og 2.000 leasede biler. Antallet af købte biler er 22,0 pct. lavere end i februar 2019, mens antallet af leasingbiler var næsten uændret. Tilgangen til erhvervene var på 5.500 biler, og det er 20,3 pct. færre end sidste år. Tilgangen bestod af 4.300 leasede og 1.200 købte biler. Antallet af købte biler er 32,9 pct. lavere, mens der er 15,8 pct. færre leasede biler end sidste år. Leasing stod alt i alt for fire ud af ti af de nye biler i februar.

Fald i tilgang på 0,7 pct. på 12 måneder

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 219.500 biler eller 0,7 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 5.900 til 127.100 biler, mens den faldt med 11.800 i erhvervene til 98.900.