SF via Facebook

Vi står overfor et ekstremt vigtigt valg: En fortsat sort politik eller en grøn fremtid? 💚

SF fremlægger i dag en samlet klimaplan, der ambitiøst og realistisk sparker en CO2-neutral fremtid igang.
Vi skal:
hurtigst muligt have en klimalov med bindende mål
🌲senest i 2023 have plantet 200.000 hektar ny skov
☁️senest i 2030 have 70 pct. reduktion af DK's CO2 udslip
🔥senest i 2032 stoppe afbrænding af dansk affald
🏘senest i 2035 udelukkende forbruge grøn gas (f.eks. biogas)

Planen, der får ros af Danmarks Naturfredningsforening, indeholder mange flere ambitiøse mål. Læs dem her: sf.dk/klimaplan

Er du enig? Så stem SF ✏️
READ ALSO  The Killing of a Nuclear Scientist May Save Countless Lives