Liberal Aliance via Facebook

Vi skal styrke borgernes frie valg. Derfor præsenterer vi i dag et fritvalgsudspil, der skal give mere frihed til danskerne:

💙 Bedre vilkår for at starte en institution, dagpleje og private pasningsordninger.

💙 Fjern barrierer for selvejende og private aktører.

💙 Mulighed for at passe eget barn hjemme. Kommunerne skal fremover give mulighed for at lade pengene følge barnet.

💙 Forhøje koblingsprocenten til 80 pct.

💙 Borgere skal have udvidet frit valg indenfor sundhedssystemet, så der frit kan vælges hospital allerede dag 1 efter visitering til behandling
READ ALSO  Berlin has no obligation to ensure US doesn’t commit war crimes with drone strikes from Germany, court rules