Via Danmarks Statistik

Pendling november 2018

Pendlere der er bosiddende i Vest- og Sydsjælland tilbagelægger længere afstande for at komme på arbejde end pendlere andre steder i landet. I gennemsnit havde de 30,6 km til arbejde i 2018. På landsplan var den gennemsnitlige pendlingsafstand fra bopæl til arbejdssted på 21,7 km i 2018. Pendlingsafstanden var med 35,5 km størst for pendlere bosiddende i Vordingborg Kommune, efterfulgt af pendlere bosiddende i Faxe Kommune med 32,3 km og pendlere bosiddende i Sorø Kommune med 31,9 km. Pendlere med bopæl i Stevns, Guldborgsund, Næstved, Slagelse og Syddjurs havde også i gennemsnit mindst 30 km til arbejde. I den modsatte ende af spektret havde beboere i København og i en række kommuner tæt på København pendlingsafstande på under 15 km.

Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune. Ultimo november 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/afstb4.

Flest langdistancependlere i Faxe

På landsplan har Faxe Kommune med 26,2 pct. flest langdistancependlere, her defineret som pendlere der har mere end 50 km til arbejde. Vordingborg Kommune har med 26,0 pct. den næststørste andel langdistancependlere. Samtlige 12 kommuner i landsdelene Vest- og Sydsjælland er blandt de 13 kommuner med de største andele af langdistancependlere. På landsplan er 9,3 pct. af pendlerne langdistancependlere.

Flest langdistancependlere pendler til København og omegn

Langdistancependlerne, som bor i Vest- og Sydsjælland, pendler i overvejende grad mod Københavnsområdet. Blandt de 57.300 langdistancependlere pendler 35.300 (61,5 pct.) til Københavns omegn eller Byen København.

Arbejdsstedslandsdel for langdistancependlere fra Vest- og SydsjællandKilde: Egne beretninger på baggrund af Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik.READ ALSO  Praktiske udfordringer med beskatning står ikke i vejen for afgifter på drivhusgasser