Den globale varehandel faldt 1,7 pct. i februar i forhold til januar, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor . Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 2,4 pct. fra forrige måneds årsvækst på 2,8 pct. Dermed har årsvæksten i de seneste tre måneder være lavere end gennemsnitsvæksten for 2001-2018, som var 3,6 pct.

Udviklingen i varehandelen i februar skyldes især et fortsat relativt stort fald i Emerging Asias udenrigshandel. Importen er faldet 7,2 pct. og eksporten 6,0 pct. de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud, og faldet er fortsat i februar. Også USA’s, Japans, Eurozonens og Latinamerikas import faldt i februar i forhold til januar. På årsbasis, dvs. de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud stiger handelen dog fortsat i alle verdensdele, mest i Latinamerika og USA med ca. 4,5 pct., og mindst i Afrika/Mellemøsten med 0,6 pct. I Eurozonen og i Japan er årsvæksten omkring 1,2 pct.

Notitsen inkl. tabeller og grafer kan findes her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Via Udenrigsministeriet

READ ALSO  UK risks sparking diplomatic row after refusing to grant EU officials full diplomatic status