Socialdemokratiet via Facebook

Velkommen til Danmarks nye ministerhold 🌹👍READ ALSO  Court Validates Child Rape: Persecution of Christians, October 2020