Via Enhedslisten

Alle, der har været patient på et sygehus, har et barn i institution eller har brug for ældrepleje, kan se, at de ansatte løber alt for stærkt. Velfærden har brug for et løft. Derfor lancerer Enhedslisten en velfærdspakke.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger:

– Et nyt, rødt flertal skal omsættes til forandring. Valgkampens flotte ord om forbedringer og forståelse for problemerne skal omsættes til reelle forbedringer. Forbedringer, der kan mærkes. Derfor lover Enhedslisten, at hver eneste stemme, hvert eneste mandat skal bruges til at slås for velfærden, sikre indflydelse til dem, der ønsker mindre ulighed og fattigdom og en hurtigere grøn omstilling. Men samtidig siger vi også, at vi ikke vil sidde som parlamentarisk grundlag for en regering, der løber fra en – helt berettiget – forventning om, at det denne gang bliver anderledes.

– Det skal være klart for enhver, at uanset om man kalder det et ”velfærdsløfte” eller en ”velfærdslov”, er det utilstrækkeligt, så længe det kun handle om at dække det såkaldte demografiske træk. Det betyder nemlig kun, at underfinansieringen stopper, og at pengene vil følge med, når vi bliver flere ældre, børn og brugere i fremtiden. Det vil fastholde det nuværende niveau efter et årtis nedskæringer. Ikke skabe forbedringer.

– Samtidig er det helt afgørende, at de seneste års fjendtlige og konfliktoptrappende adfærd overfor de offentligt ansatte – ikke mindst i forbindelse med overenskomstforhandlingerne – skal erstattes med respekt og dialog.

Det foreslår Enhedslisten

Rødt arbejdsgiverløfte

  • Stat, regioner og kommuner må ikke kunne tjene penge på lockout. Pengene skal fastfryses i den sektor, de kommer fra.
  • Der skal være helt vandtætte skotter mellem regeringen og de offentlige arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner, så der ikke som i 2013 sker en koordinering til skade for lønmodtagerne.
  • De offentligt ansattes spisepause skal ikke røres i den kommende valgperiode.
  • Reformer af offentlige sektorer som fx folkeskolen må ikke finansieres af overenskomstforhandlinger og dermed af de ansattes løn- og arbejdsvilkår.
READ ALSO  Survivors of Ireland’s mother-and-baby homes accuse govt of whitewashing ‘illegal’ vaccine trials on children

Luk moderniseringsstyrelsen

  • Moderniseringsstyrelsen er i sin nuværende form blevet en sten i skoen på mulighederne for at udvikle den offentlige sektor. Den skal derfor nedlægges.

Velfærdsrettigheder

  • Minimumsnormeringer i daginstitutionerne.
  • Ældrerettigheder.
  • Rettigheder til fødende.

Læs hele velfærdsudspillet.