Enhedslisten via Facebook

I dag præsenterer vi en velfærdspakke. Det gør vi, fordi velfærden har brug for et løft.

Alle, der har været patient på et sygehus, har et barn i institution, har brug for ældrepleje eller på anden måde har brug for vores velfærd, kan se, at de ansatte løber alt for stærkt. De arbejder hårdt, men der er for lidt tid og for få hænder.

Vi foreslår:
❤️ Velfærdsrettigheder på de centrale velfærdsområder. Som en start foreslår vi rettigheder for fødende på sygehusene, i ældreplejen og for børnene i daginstitutionerne.

❤️ Et nyt flertal skal afgive et rødt arbejdsgiverløfte. Det skal være slut med at true med konflikt og tromle henover de offentligt ansatte. Lærerlockouten fra 2013 må ikke gentage sig.

❤️ Moderniseringsstyrelsen skal lukkes. Det er første skridt i et grundlæggende opgør med de seneste årtiers styringsregime baseret på såkaldt New Public Management.

Hvad tror du der skal til for at skabe en bedre velfærd i Danmark?

Velfærd, flere rettigheder og gode arbejdsforhold > Enhedslisten

Alle, der har været patient på et sygehus, har et barn i institution eller har brug for ældrepleje, kan se,…


READ ALSO  TEN THOUSAND protesters decry Covid-19 curbs in Vienna, face counter-protest (VIDEOS)