Via Danmarks Statistik

Vandregnskab 2018

Landbruget brugte 412 mio. m3 grundvand i 2018, hvilket er 71 pct. mere end året før, hvor der blev brugt 241 mio. m3 grundvand. Det øgede vandforbrug skyldes den solrige og tørre sommer, som øgede behovet for markvanding. Det meste (90 pct.) af landbrugets grundvandsforbrug kommer fra landmændenes egne boringer, og det var også de egne boringer, der stod for stigningen. Forbruget af vandværksvand i landbruget var stort set uændret, og lå i 2018 på 43 mio. m3.

Landbrugets og husholdningernes forbrug af grundvandKilde: www.statistikbanken.dk/vandrg2.

Mindre stigning i husholdningernes vandforbrug

I 2018 var husholdningernes vandforbrug 235 mio. m3, hvilket var en lille stigning i forhold til forbruget på 227 mio. m3 i 2017. Husholdningernes forbrug svarer til 65 pct. af det samlede forbrug af vandværksvand, mens resten forbruges af virksomhederne. I alt var forbruget af vandværksvand 360 mio. m3 i 2018. Forbruget af vand fra vandværker er faldet fra 368 mio. m3 i 2010 svarende til et fald på 2 pct.

Stigende vandindvinding i virksomhederne

Virksomhederne ekskl. landbrug, skovbrug og fiskeri havde i 2018 et vandforbrug på 164 mio. m3, hvilket er 10 pct. mere end i 2017. Det øgede vandforbrug i 2018 kom primært fra virksomhedernes egen vandindvinding, som i 2018 var på 82 mio. m3, hvilket er en stig på 23 pct. i forhold til 2017. Virksomhedernes forbrug af vandværksvand var stort set uændret på 82 mio. m3. Egen indvinding af vand forekommer mest inden for brancherne industri og forsyningsvirksomhed ud over landbruget. 

Vandforbrug i erhverv ekskl. landbrug, skovbrug og fiskeriKilde: www.statistikbanken.dk/vandrg2.

Føde- og drikkevareindustrien er storforbruger af vandværksvand

Industriens forbrug af vandværksvand udgjorde 37 mio. m3 i 2018, hvilket svarer til 29 pct. af virksomhedernes (inkl. landbrugets) samlede forbrug af vandværksvand. Det største vandforbrug ses inden for fødevare-, drikkevare- og tobaksvareindustri. Branchen, der står for 50 pct. af industriens vandforbrug, står samtidigt kun for 12 pct. af industriens samlede bruttoværditilvækst (BVT). Til sammenligning står møbel- og anden industri mv. for en lignende andel af BVT (10 pct.), men kun for 1 pct. af vandforbruget i industrien.

READ ALSO  IMF Staff Completes Article IV Consultation Mission with Tunisia

Industriens forbrug af vandværksvand og bruttoværditilvækst. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/vandrg2 og nabp36.

Svingende forbrug af vandværksvand i industrien

Forbruget af vandværksvand i industrien har været svingende i perioden 2010-2018, men ligger i 2018 på gennemsnittet for perioden.