Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly steg 3,8 pct. i juli 2019 i forhold til juni, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, steg til 5,0 pct. fra forrige måneds årsvækst på 4,3 pct. Væksten i årets første syv måneder i forhold til samme periode i 2018 har været 7,3 pct.

  

Stigningen i vareeksporten i juli på 3,8 pct. pct. i forhold til juni skyldes især god vækst til Sverige og Kina, mens der var et fald til USA og Nederlandene, hvor sidstnævnte i en vis udstrækning anvendes som transit til den øvrige verden. Væksten i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud har været på 5,8 pct. og trækkes især af USA, Tyskland, Norge og Sverige, mens vareeksporten til Storbritannien er markant svækket, formentlig blandt andet som følge af usikkerheden vedrørende Brexit og det svækkede britiske pund. På årsbasis er det især USA, Nederlandene og Kina, som har trukket væksten, mens der har været fald til Storbritannien og til dels Tyskland.

Grafer og tabeller kan ses i den fulde rapport her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Via Udenrigsministeriet

READ ALSO  China launches robotic mission to haul Moon rocks back to Earth, first in over 40 years