Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, steg til 7,0 pct. fra forrige måneds årsvækst på 6,9 pct. Væksten i årets første 10 måneder i forhold til samme periode i 2018 har været 7,7 pct.

vareeksport 1

Stigningen i vareeksporten i oktober i forhold til september skyldes især højere eksport til USA og Nederlandene af henholdsvis lægemidler og af maskiner, hvoraf en stor del er vindmølledele. På årsbasis er vareeksporten til disse to lande øget med 34 pct. og 24 pct. Modsat faldt vareeksporten til Tyskland i oktober med 5,2 pct. og er på årsbasis faldet med 1,0 pct. Vareeksporten til Storbritannien steg i oktober med 4,5 pct. i forhold til september, men er på årsbasis faldet med 8 pct. I de første 10 måneder af 2019 er vareeksporten steget 7,7 pct. i forhold til samme periode sidste år, og trækkes især af lande udenfor EU, mens vareeksporten til EU i denne periode kun er øget med 2,1 pct.

vareeksport okt 2019 2

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dkVia Udenrigsministeriet

READ ALSO  Paris protesters torch cars, set BANK on fire amid clashes over bill slammed as ‘ban on filming police brutality’ (VIDEOS)