Faldet i vareeksporten i september i forhold til august skyldes især lavere eksport til USA og Tyskland, og kan især henføres til fald i eksporten af maskiner, undtagen transportmidler, til Tyskland og også markante fald til blandt andet Nederlandene (til dels transithandel), Storbritannien og USA. På årsbasis har væksten i eksporten af maskiner dog været positiv med 8,7 pct. I modsat retning trak især en stigning på 25 pct. i vareeksporten til Kina i september i forhold til august. På årsbasis (12 måneder i forhold til 12 forudgående måneder) har det især været USA, Nederlandene og Kina, som har trukket vareeksporten frem, mens der har været fald til Storbritannien og Tyskland.

Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og brændsel, sæsonkorrigeret, mia.kr. og pct.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dkVia Udenrigsministeriet

READ ALSO  Turkey to take legal & diplomatic steps over France’s Charlie Hebdo caricature of Erdogan