Via Danmarks Statistik

Motorparken 1. januar 2019

Den laveste gennemsnitsalder for husholdningsejede biler findes i Vallensbæk Kommune med 7,7 år, mens Ærø har den højeste med 13,6 år. De yngste biler i øvrigt findes i dele af Københavns omegn, Østsjælland, Nordsjælland og i Århus. Den gennemsnitlige personbil er 8,8 år gammel ved årsskiftet, hvilket er uændret ift. sidste år og 0,4 år yngre end for fem år siden. Husholdningernes biler er i gennemsnit 9,3 år, mens erhvervenes biler, herunder biler til leasing, er 3,7 år.

Gennemsnitsalder for personbiler ejet af private husholdninger. 1. januar 2018

Fem gange så mange personbiler som i 1962

Flere end fem gange så mange personbiler kører rundt på de danske veje ved årsskiftet 2018-2019 som i 1961-1962. Bestanden af personbiler er vokset fra 470.000 i 1962 til 2.594.000 i dag. Nettotilvæksten på 64.400 biler i 2018 betyder, at bestanden af personbiler er steget med 2,5 pct. i løbet af året.

Selv om de private husholdninger de seneste år kun har stået for halvdelen af nyregistreringerne – faldende fra to tredjedel i 1990’erne med fremkomsten af leasing – ejer de 90 pct. af personbilerne, mens erhvervene har de resterende 10 pct. Det er et lille fald for husholdningerne og en tilsvarende lille stigning for erhvervene siden 2014-2015. Trods en stor procentvis stigning i salget af især el- og hybridbiler, udgør de kun 0,6 pct. af alle personbiler.

Færre erhvervskøretøjer, flere personbiler

Den samlede bestand af motorkøretøjer er på 3.240.000 stk. ved årsskiftet. Siden 2014-2015 er bestanden vokset med 259.000 køretøjer eller 8,6 pct. Der er kommet flere personbiler, busser, sættevognstrækkere og motorcykler og færre af alle andre køretøjer. I absolutte tal er der 5.800 færre erhvervskøretøjer og 265.000 flere personbiler.

Udviklingen i bestanden af køretøjer pr. 1. januar. 2015 til 2019

Personbilerne udgør mere end tre fjerdedel af motorkøretøjerne

Personbilerne dominerer med 80 pct. af motorkøretøjerne, mens varebilerne udgør 12 pct. Motorcykler og knallert-45 udgør 6 pct., og busser og lastbiler mv. resten.

Bestanden af øvrige køretøjer er på 1.323.000 stk., og den består primært af 994.000 små påhængsvogne (trailere

Campisterne på hjul er jyder, men der er færre af dem

Campingvogne og autocampere er et udpræget jysk fænomen med Billund Kommune som topscorer med 102 køretøjer pr. 1.000 familier. Helt modsat ser det ud i kommunerne Gentofte, Frederiksberg og København med færre end otte af disse køretøjer pr. 1.000 familier. Det skal i øvrigt bemærkes, at bestanden af campingvogne er for nedadgående med en reduktion på 8,6 pct. siden 2015, mens der er 24 pct. færre autocampere. Se mere om overnatninger på campingpladser i 2018 på www.statistikbanken.dk/camp1.

Campingvogne og autocampere pr. 1.000 familier

READ ALSO  Hundreds of thousands of Debenhams customers stuck in huge virtual queue as store offers 70% ‘fire sale’

Lavere gennemsnitsalder, men uændret middellevetid

Den store tilgang af nye biler de seneste fire år kombineret med en øget afgang af især ældre biler betyder, at bestandens gennemsnitsalder på 8,8 år ved årsskiftet er den laveste siden 2003.

Med ret små udsving i de aldersbetingede afgange i forhold til de foregående år er middellevetiden – den forventede levetid – for en 0-årig bil 15,1 år, hvilket er en anelse højere end sidste år, men det samme som i 2017.