Via Danmarks Statistik

Motorparken

1. januar 2020

Motorparken 1. januar 2020

De yngste biler med en privat bruger findes i Vallensbæk Kommune, og de har en gennemsnitsalder på 7,4 år. På Ærø er de private brugeres biler til gengæld 13,5 år tæt fulgt af Samsø med 13,3 år – to år ældre end Bornholmernes biler, der er tredjeældst. De yngste biler med privat bruger findes generelt i Københavns omegn, Nordsjælland, Århusområdet og i Aalborg og Fredericia. Gennemsnittet for hele landet er 9,1 år. Bilerne med erhvervsbrugere er 4,1 år. Leasingbiler med privat bruger er i denne sammenhæng tillagt de private husholdninger. Elbiler og plugin hybrider udgør nu i alt 1 pct. af personbilerne.

Gennemsnitsalder for personbiler med bruger i private husholdninger. 1. januar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8.

Flere end fem gange så mange personbiler som i 1962

Flere end fem gange så mange personbiler kører rundt på de danske veje ved årsskiftet 2019-2020 som i 1961-1962. Bestanden af personbiler er vokset fra 470.000 i 1962 til 2.652.000 i dag. I løbet 2019 er bestanden vokset med 57.300 biler netto (tilgang ÷ afgang), hvilket svarer til en stigning på 2,2 pct.

Nyregistreringer og bestand af personbiler. 1961-2019Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil6.

Ni ud af ti personbiler ejes af husholdningerne

90 pct. af personbilerne ejes af de private husholdninger, mens erhvervene har de resterende 10 pct. Den aldersmæssige sammensætning er meget forskellig for husholdningerne og erhvervene, idet 62 pct. af erhvervenes biler, herunder alle leasingbilerne, er yngre end fire år, mens det samme kun gælder 18 pct. af de biler, husholdningerne ejer. De benzin- og dieseldrevne biler udgør 99 pct. af bestanden, de eldrevne 0,6 pct. og pluginhybriderne 0,4 pct.

Færre erhvervskøretøjer, flere personbiler

Den samlede bestand af motorkøretøjer er på 3.283.000 stk. ved årsskiftet. Siden 2015-2016 er bestanden vokset med 242.300 køretøjer eller 8,0 pct. Der er kommet flere personbiler, sættevognstrækkere og motorcykler og færre af alle andre køretøjer. I absolutte tal er der 14.800 færre erhvervskøretøjer og 261.000 flere personbiler end for fire år siden.

Udviklingen i bestanden af køretøjer. 1. januar 2016 til 1. januar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707.

Personbilerne udgør mere end tre fjerdedel af motorkøretøjerne

Personbilerne dominerer med 81 pct. af motorkøretøjerne, mens varebilerne udgør 12 pct. Motorcykler og knallert-45 udgør 6 pct., og busser og lastbiler mv. resten.

Bestanden af øvrige køretøjer er på 1.342.000 stk., og den består primært af 1.013.300 små påhængsvogne (trailere

Leasing er et udpræget Københavnsk og Nordsjællandsk fænomen

READ ALSO  Lønnen steg igen mest i kommuner og regioner

Der er betydeligt længere mellem privatleasede biler vest for Roskilde end der er i København og op ad Øresundskysten. I Gentofte, Hørsholm og Rudersdal er 9-12 pct. af bilerne med privat bruger leaset, mens det i en stor del af resten af landet er færre end 2 pct. Den høje andel af leasingbiler i de tre nævnte kommuner er stærkt medvirkende til den relativt lave gennemsnitsalder for deres biler, se også kortet først i artiklen.

Privatleasede bilers andel af alle biler med private brugere. 1. januar 2020Kilde: Egne beregninger på basis af data i Motorregistret og Erhvervsregistret. Tallene er ikke i Statistikbanken.

Lavere gennemsnitsalder og stort fald i middellevetiden

Den store tilgang af nye biler de seneste fire år kombineret med en øget afgang af især ældre biler betyder, at bestandens gennemsnitsalder på 8,8 år ved årsskiftet er den laveste siden 2003.

Middellevetiden – den forventede levetid – for en 0-årig bil ved årsskiftet er 14,2 år. Det store fald over de seneste ti år er kraftigt påvirket af en stor stigning i afgangen fra bestanden af de helt ‘unge’ biler. Det er et fænomen, der hænger nøje sammen med den stigende andel af leasingbiler blandt nyregistreringerne.