Via Politiet

Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret alle, der er i risiko for smitte og er i færd med at kontakte dem for at sikre forebyggende behandling.

”Vi vil gerne understrege, at risikoen for at blive smittet er meget lille”, fortæller overlæge Bente Møller fra Styrelsen for Patientsikkerhed. ”Jeg vil opfordre festivalens gæster til at tage det helt roligt, nyde festivalen og passe godt på hinanden,” siger hun.

Hun henviser til, at det altid er vigtigt at være opmærksom på symptomer og henvende sig til festivalens samaritter eller læge, hvis man oplever symptomer såsom hurtigt indsættende høj feber, muskelsmerter, påvirket almentilstand, nakke- og rygstivhed og små blødninger under huden.

Risikoen for smitte med meningokoksygdom er meget lille, men det kan være en alvorlig sygdom. Hvis man bliver akut dårlig med påvirket bevidsthed, bør man ringe 1-1-2.

Læs mere om sygdommens symptomer her i Sundhedsstyrelsens informationspjece information om meningokoksygdom eller Styrelsen for Patientsikkerheds faktaark faktaark om meningokoksygdom.

For yderligere information
Styrelsen for Patientsikkerhed
72 22 86 88
presse@stps.dk

Overlæge Bente Møller, Styrelsen for Patientsikkerhed
Vagtnummer: 70 22 02 68


READ ALSO  Iraq oil minister says will not seek exemption from OPEC+ deal