Via Integrationsministeriet

Hvert år modtager kommunerne flygtninge, der har fået asyl i Danmark. Kommunerne står for at finde et sted at bo og få den enkelte flygtning i gang på arbejdsmarkedet.

I 2015 modtog kommunerne knap 10.600 nye flygtninge, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017 og omkring 850 i 2018. I 2019 er forventningen nedjusteret fra 1.000 til 750 flygtninge, og i 2020 vil kommunerne modtage 600 flygtninge.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Når der kommer færre hertil, er der færre, der skal boligplaceres i de enkelte kommuner. Det betyder, at vi som samfund får flere penge til velfærd. Og det betyder, at kommunerne får mere ro og plads til at integrere de flygtninge, de modtager. Det er jeg glad for. Målet er, at endnu flere kommer i arbejde, lærer dansk og bliver en del af fællesskabet.”

Læs Udlændingestyrelsens brev om kommunekvoterne for 2020 (åbner nyt vindue)

Fakta

Udlændingestyrelsen skal hvert år senest den 1. maj udmelde et landstal, som er styrelsens skøn over det antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne det kommende år.

Udlændingestyrelsen skal samtidig fastsætte det antal flygtninge, som forventes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det kommende kalenderår. Regionskvoterne udsendes samtidig med landstallet.

Kommunerne, indbyrdes i hver region, har herefter mulighed for at indgå aftaler om, hvordan de pågældende flygtninge skal fordeles. Aftalerne skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. september, hvorefter styrelsen fastsætter de endelige kommunekvoter for det kommende år. Der er i år indgået aftale mellem kommunerne i region Nordjylland.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,

Presserådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,