Via Integrationsministeriet

I sin sammenfattende konklusion anfører ombudsmanden bl.a., at det er bekymrende, at Udlændingestyrelsen ikke i forbindelse med den oprindelige fremsøgning af akter til brug for ombudsmandens undersøgelse identificerede bl.a. den omhandlede e-mail af 10. februar 2016 kl. 13.45, men at den i stedet tilfældigt blev fundet i forbindelse med en konkret medarbejders oprydning på sin computer. Ombudsmanden har herved fundet, at forløbet må give Udlændingestyrelsen – og Udlændinge- og Integrationsministeriet som overordnet myndighed – anledning til overvejelser med sigte på at undgå lignende tilfælde fremover. Ombudsmanden understreger desuden, at det er Udlændinge- og Integrationsministeriets ansvar, at alle relevante akter i ministeriet er stillet til rådighed for ombudsmanden, således at ombudsmanden – med de nu foreliggende e-mails af 10. februar 2016 og det øvrige materiale, der er sendt til ombudsmanden – kan lægge til grund, at der ikke foreligger yderligere akter mv. af relevans for ombudsmandens undersøgelse.

Ombudsmandens udtalelse findes her

Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har den 6. marts 2019 stillet spørgsmål nr. 460 (UUI alm. del) til udlændinge- og integrationsministeren.

Spørgsmålet kan findes her

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af dette spørgsmål anmodet Udlændingestyrelsen om en udtalelse. Den umiddelbare tilbagemelding fra Udlændingestyrelsen har givet Udlændinge- og Integrationsministeriet anledning til at anmode Udlændingestyrelsen om at iværksætte en fuldstændig søgning ved anvendelse af relevante søgeord i relevante medarbejderes e-mailbokse og personlige drev. For en god ordens skyld vil der blive iværksat en tilsvarende søgning i departementet.

Folketingets Ombudsmand er orienteret om iværksættelsen af disse søgninger, ligesom ombudsmanden vil blive orienteret om resultatet af søgningerne.

READ ALSO  Exxon Mobil, Chevron again report losses on low oil pricesLæs mere