Via Tænketanken Kraka

Analyse

Mandag 13. jan 2020

Udgifter til anbringelser og forebyggende indsatser over for udsatte børn og unge

Hvad betyder flere anbringelser for det økonomiske råderum?
Statsministeren ønsker, at indsatsen over for udsatte børn og unge øges. Vi viser, at det er dyrt at øge anbringelser og forebyggende indsatser, når vi kigger på de direkte forbundne udgifter. Det kan dog være en god investering, hvis indsatserne mindsker fremtidige sociale problemer og dermed reducerer de offentlige udgifter på sigt.

Ud over de potentielle menneskelige gevinster, kan en indsats for at bryde en stærk negativ social arv potentielt give samfundsøkonomiske gevinster i form af fx højere uddannelse og beskæftigelse, samt færre misbrugsproblemer og heraf følgende behandlingsudgifter.

Vi har lavet to konkrete regneeksempler for udgifterne til anbringelser og forebyggende indsatser med udgangspunkt i statsministerens mål om flere anbringelser, jf. Tabel 1. Helt konkret ser vi på, hvordan en 10-pct. stigning i hhv. de samlede udgifter og udgifterne rela-teret til anbringelser alene, påvirker det økonomiske råderum frem mod 2025. I de to reg-neeksempler er der alene set på udgiften, ikke på de potentielle fremtidige gevinster.

Hvis de samlede årlige udgifter til anbringelse og forebyggelse øges med 10 pct. ift. 2018-niveauet, vil udgifterne i perioden 2021-2025 i alt stige med 7,7 mia. kr. Udgifterne til denne ekstra indsats vil udgøre mere end 25 pct. af det forventede økonomiske råderum i perioden fra 2021-2025.

 

Hvis man udelukkende øger udgifterne til anbringelser, og ikke til forebyggende indsatser, vil en 10 pct. stigning af anbringelsesudgifterne betyde, at udgifterne vil stige med 4,7 mia. kr. i perioden 2021-2025. Udgifterne til denne ekstra indsats vil udgøre mere end 15 pct. af det forventede økonomiske råderum i perioden fra 2021-2025.

READ ALSO  Våd februar tog toppen af høsten

 

Download

pdf