Udenrigsminister Jeppe Kofod og udviklingsminister Rasmus Prehn præsenterede tirsdag Udenrigsministeriets nye bæredygtighedsstrategi, der skal sikre, at organisationen bliver grønnere og dermed bidrager til at realisere regeringens politiske ambitioner inden for verdensmålene og klima.

”Vi har i regeringen og Udenrigsministeriet meget store ambitioner for en grøn og bæredygtig udenrigspolitik med klima-ambassadør, klimafrontposter og en række grønne tiltag i forhold til udenrigspolitikken. Men vi skal selvfølgelig også have styr på vores eget hus. Derfor er bæredygtighedsstrategien et vigtigt signal om, at vi også selv – i vores egen organisation og daglige arbejde – tager medansvar for den grønne omstilling og skaber en arbejdsplads med mindre CO-aftryk og bæredygtighed i det daglige virke. Det gælder både for chefer og medarbejdere i hjemmetjenesten – og ude på repræsentationerne. Det er jeg meget optaget af i mit virke som udenrigsminister,” siger Jeppe Kofod.

Målet for den nye bæredygtighedsstrategi er at reducere Udenrigsministeriets CO2-aftryk og indtænke bæredygtighed i det daglige arbejde. Samtidig er målet, at Udenrigsministeriet skal være Danmarks bedste offentlige arbejdsplads.

”Den danske regering har lanceret en af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger om at reducere bæredygtighedsstrategier er eksempel på, at Udenrigsministeriet påtager sig det ansvar. Co2-udledning er en vigtig del af arbejdet, men også vigtigt at fastholde, at bæredygtighed er andet og mere end det. Det en den måde vi agerer på til dagligt, og den måde vi omgås hinanden. Det er solidaritet, retfærdighed og plads til forskellighed,” siger Rasmus Prehn.

Bæredygtighedsstrategien er en del af Udenrigsministeriets samlede grønne pakke, der blev lanceret tidligere i november. Her blev udnævnt en klimaambassadør, og 15 ambassader blev udpeget til at være grønne frontposter. Desuden oprettes et nyt grønt kontor i København, der skal sætte alle sejl ind på en global, grøn og fair omstilling.

READ ALSO  Beijing to sanction US officials over Taiwan, claims Trump govt burning bridges and creating obstacles for new administration

For yderligere presse:

Presserådgiver Poul Kjar (poukja@um.dk) eller presserådgiver Maria Westh (mawest@um.dk)Via Udenrigsministeriet