Udbudsrunden er en del af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen- og videreuddannelse fra 2017, hvor det blev besluttet, at udbudsrunder til AMU som minimum skal finde sted hvert fjerde år.

Der er i alt blevet godkendt 699 udbud, hvilket er knap 80 flere end hidtil. Udbudsgodkendelserne fordeler sig på 86 forskellige udbydere, fx erhvervsskoler og AMU-centre. 

Ingen region vil få færre udbud af AMU end før, og særligt Nordjylland, Midtjylland og Sjælland får et stigende antal udbud. Den øgede antal godkendelser forventes at give en bedre uddannelsesdækning i landet.

”Et velfungerende udbud af arbejdsmarkedsuddannelser er helt afgørende i en situation med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor meget positivt, at vi nu på baggrund af indstilling fra arbejdsmarkedets parter og VEU-rådet kan styrke AMU-udbuddet og uddannelsesdækningen i hele landet. Det er regeringens håb og forventning, at AMU fremadrettet vil komme til at spille en endnu større rolle i opkvalificeringen af arbejdsstyrken,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

 

Tidsplan 

Dato   Aktivitet 
 September 2019  Ansøgere får svar på deres ansøgninger om udbudsgodkendelser
 Oktober 2019  Nye udbudsgodkendelser træder i kraft

 

Geografisk dækning 

Nedenstående tabel viseruddannelsesdækningen pr. region før og efter udbudsrunden. 

   Antal AMU-udbudsgodkendelser  
Region   Før udbudsrunden  Efter udbudsrunden
 Region Hovedstaden  108  111
 Region Midtjylland  161  162
 Region Nordjylland  89  108
 Region Sjælland  101  135
 Region Syddanmark  163  183
   622  699

 

Baggrundsoplysninger om AMU-udbudsrunden

Ministeriet sendte den 16. januar indkaldebrev om AMU-udbudsrunden til alle eksisterende udbydere og andre, der har vist interesse for udbuddet. Fra den 17. januar 2019 til den 18. marts 2019 kunne ansøgninger om udbudsgodkendelser indsendes til ministeriet.

READ ALSO  Solving the Vaccine Crisis

 

Ministeriet havde den 18. marts 2019 modtaget 946 ansøgninger, som efteruddannelsesudvalgene og VEU-rådet efterfølgende har afgivet indstillinger til. På baggrund heraf har børne- og undervisningsministeren truffet beslutning om, hvem der godkendes til udbud af AMU. Ministeren har for langt hovedparten af ansøgningerne fulgt indstillingen fra VEU-rådet.

 

Via Undervisningsministeriet