Via Integrationsministeriet

Som led i udmøntningen af trepartsaftalen om forlængelse af integrationsuddannelsen er parterne, FH og DA, blevet enige med regeringen om at afsætte midler med henblik på, at IGU-ansatte får mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker i forbindelse med ansættelse på virksomheden. Der tages udgangspunkt i det koncept for sprogmakkere, som blev udviklet som en del af projektet Dansk+, der blev gennemført af DA, FH og KL i fællesskab.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i den treårige periode, IGU-ordningen forlænges fra 1. juli 2019 til 30. juni 2022 til uddannelse af sprogmakkere.

Formålet med sprogmakkerinitiativet er at understøtte, at den IGU-ansatte styrker sin evne til at indgå i og håndtere kommunikative situationer – såvel faglige som sociale – på arbejdspladsen, samt får en forståelse for og kan agere i de sociale og kulturelle normer på virksomheden.

Tilbuddet skal være Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i hænde senest mandag den 25. oktober 2019 kl. 12.00.

Se udbudsmaterialet og den fulde udbudstekstREAD ALSO  Five Charts on France’s Policy Priorities to Navigate the COVID-19 Crisis