Via Integrationsministeriet

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2018 på integrationsområdet er der afsat 78,1 mio. kr. til en beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Formålet er at styrke indsatsen gennem ansættelse af kommunale integrations- og beskæftigelsesambassadører i de danske kommuner.

36 kommuner har fået støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør, som skal styrke kontakten til virksomhederne, så der skabes flest mulige succesfulde virksomhedsforløb og ansættelser i ordinære jobs. Kommunerne har indgået en samarbejdsaftale med SIRI, som er genstandsfelt for projektets fremdrift i de enkelte deltagerkommuner og desuden afsættet for monitorering og evaluering af det samlede initiativ.

Den udbudte opgave består i at udvikle og implementere formidlingstiltag, således at den viden der fremkommer i projektet kommer bredt ud til og bringes i anvendelse i kommunerne og projektets øvrige interessenter.

Tilbuddet skal være Styrelsen for International Rekruttering og Integration i hænde senest tirsdag den 27. august 2019 kl. 12.00.

Se udbudsmaterialet og den fulde udbudstekst herREAD ALSO  Bruttoledigheden faldt i oktober for femte måned i træk