Via Integrationsministeriet

Med puljen har kommuner kunne søge støtte til at etablere en tværfaglig og koordineret indsats for målgruppen. Projektets overordnede målgruppe er kvinder med ikke-vestlig baggrund, der står over for en række sammensatte og komplekse problemstillinger. De er ofte langt eller meget langt fra arbejdsmarkedet og har begrænset eller ingen erfaring fra et ordinært job, hverken fra det danske arbejdsmarked eller fra hjemlandet. Indsatsen har fokus på at arbejde med de barrierer der kan være for at kvinderne opnår selvforsørgelse og arbejdsmarkedsdeltagelse, fx patriarkalske familie- og kønsrollemønstre, helbredsforståelse og tilknytning til det omkringliggende samfund.

SIRI søger nu en leverandør til at støtte implementeringsprocessen i projektkommunerne.

Leverandørens opgave er bl.a at.:

  • støtte og vejlede de deltagende kommuner til at opnå de opstillede målsætninger i projektet
  • udvikle en redskabskasse med effektfulde værktøjer, til kommunernes opsporing, udredning og kvalificering af målgruppen
  • udarbejde samarbejdsaftaler mellem SIRI og Kommunerne
  • sikre vidensdeling af gode erfaringer og best practice kommunerne imellem

Initiativet er et led i satspuljeaftalen for 2019. Her blev afsat 95 mio. kr. til et initiativ målrettet landets kommuner, som skulle sætte ambitiøse mål for, hvordan flere indvandrerkvinder med ikke vestlig-baggrund kommer i beskæftigelse.

Frist for indsendelse af tilbud er den 13. november 2019 kl. 12.

Læs mere om udbuddetREAD ALSO  IMF Executive Board Concludes 2020 Article IV Consultation with Germany