Via Integrationsministeriet

I juli 2017 trådte en reform af loven om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i kraft, på baggrund af en bred politisk aftale. Reformens formål var at gøre danskundervisningen mere beskæftigelsesrettet og fleksibel, samtidig med at området som helhed skulle effektiviseres.

De overordnede mål for evalueringen er at bibringe viden om, hvorvidt de forskellige ændringer har bidraget til at opfylde formålet for reformen.

Evalueringen falder i fire dele: del 1) Videngrundlag: Udbud af og efterspørgsel efter danskundervisningstilbud, del 2) danskuddannelsernes organisatoriske ramme, del 3) effektanalyse af danskuddannelsesreformen og del 4) den erhvervsrettede danskundervisnings indhold. Desuden skal der i evalueringen drages konklusioner på tværs af de 4 dele. Evaluator skal derfor være i stand til at både indsamle og analysere relevante kvantitative som kvalitative data, samt at samle op og konkludere på tværs.

Der er afsat 1,5 mio. kr. til evalueringen, der skal være færdig i april 2020. Tilbuddet skal være SIRI i hænde senest d. 30. oktober ved udgangen af dagen.

Læs mere om udbuddetREAD ALSO  Beskæftigelsen stiger for syriske indvandrere