Via Danmarks Statistik

Udvikling i detailsalget

Pris- og sæsonkorrigeret

+0,1%

August 2019 – september 2019

Detailomsætningsindeks september 2019

Med en lille stigning på 0,1 pct. fra august til september er trenden i detailsalget uændret. Stigningen for perioden juli-september var på 0,5 pct. sammenlignet med perioden april-juni. Dermed udviser detailsalget samme udvikling som flere andre konjunkturindikatorer med en nærmest vandret udvikling. Detailsalget omfatter salg af nye og brugte varer til personlig brug eller husholdningsbrug gennem forretninger, stadepladser, via internet mv. Detailsalget er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Fremgang i salget af fødevarer og andre dagligvarer samt beklædning

Detailsalget i september blev styret af en stigning på 0,1 pct. i salget af fødevarer og andre dagligvarer, der vægter med 44 pct. i indekset. Der var desuden en stigning på 1,1 pct. i beklædning mv., der vægter med 9 pct. i indekset. Omvendt var der et fald på 0,1 pct. i salget af andre forbrugsvarer, der bl.a. består af elektronik, fritidsprodukter samt salg via danske internetbutikker. Denne varegruppe vægter 47 pct. i indekset. Her skal bemærkes, at danske forbrugeres køb hos fx udenlandske internetbutikker samt køb af tjenester som rejser, gaming- og streaming-tjenester ikke indgår i detailsalget.

Fremgang over en tremånedersperiode

Sammenlignes de senest tre måneder med de forgående tre måneder, er der en stigning i beklædning mv. på 0,7 pct. Der er også en stigning i andre forbrugsvarer på 0,9 pct. Varegruppen for fødevarer og andre dagligvarer er uændret set over perioden. 

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving, fordelt på varegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailsalget er større end året før

Mængdeindekset for detailsalget korrigeret for prisudvikling, men ikke for sæsonudsving og effekten af handelsdage, viser, at salget i september er 0,2 pct. større end i samme måned året før. Salget af fødevarer og andre dagligvarer er steget med 0,2 pct., salget af beklædning mv. er mindsket med 4,0 pct. og salget af andre forbrugsvarer er steget med 1,0 pct. 

Samme tendens hos vores tætte europæiske naboer

Udviklingen i detailhandlen korrigeret for prisudvikling, men ikke for sæsonudsving og effekten af handelsdage, viser, at vores tætteste naboer Tyskland og Sverige har samme positive udvikling, når samme måned sammenlignes med samme måned sidste år. 

READ ALSO  Evaluering: Tiltag imod negativ social kontrol virker

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudviklingKilde: Eurostat tabel (hentet 25. september 2019) samt nye danske værdier for juli, august og september.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres detailomsætningsindekset for juli med plus 0,1 procentpoint, og for august er indekset revideres med plus 0,1 procentpoint. Revisionerne skyldes bl.a. nye oplysninger fra virksomhederne. Tallene for august og september er i denne offentliggørelse foreløbige.  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 36,427.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,247.70
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 145.75
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 491.25