Via Danmarks Statistik

Firmaernes køb og salg februar 2019

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 0,5 pct. fra januar til februar, mens det indenlandske salg ekskl. energi faldt 1,9 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Fra september-november 2018 til december 2018 – februar 2019 steg firmaernes samlede salg ekskl. energi 2,5 pct. Mens “handel” og “industri” faldt, så havde “bygge og anlæg” fremgang.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret

Handel gik tilbage

Det sæsonkorrigerede salg i handel faldt 1,1 pct. fra januar til februar. Her trak “engroshandel” ned, idet det sæsonkorrigerede salg faldt 1,7 pct. Også “detailhandel” faldt, men dog kun 0,5 pct. Salget inden for “handel med biler og motorcykler”, forblev med en stigning på 1,0 pct. stort set uændret. Denne udvikling flugter med bilsalget beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:87.

Industriens salg faldt men er fortsat på højt niveau

Industri er stadig på et højt niveau. Det på trods af et fald i det sæsonkorrigerede salg på 1,2 pct. fra januar til februar. Ser man på tremånedersperioden fra september-november 2018 til december 2018 – februar 2019 steg det sæsonkorrigerede salg 4,2 pct., idet industriens salg lå højt i december og januar.

Bygge og anlæg i opgang

Med en stigning på 2,1 pct. i det sæsonkorrigerede salg fra januar til februar trak bygge og anlæg det samlede billede i positiv retning. Samtidig steg det ikke-sæsonkorrigerede salg i branchegruppen 12,4 pct. i februar 2019 sammenlignet med samme måned sidste år. Navnlig “byggeentreprenører” bidrog til stigningen fra februar 2018 til februar 2019, idet denne branchegruppe steg 876 mio. kr.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for januar 2019 er revideret fra 336,2 mia. kr., se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:100, til 337,4 mia. kr. Det er en opjustering på 1,2 mia. kr., hvilket svarer til 0,4 pct.

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.


READ ALSO  Asian markets drop as US stimulus remains elusive