Via Danmarks Statistik

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) december 2019

Det samlede antal lønmodtagere i december var på 2.796.700 personer, hvilket stort set er uændret i forhold til november. I 2019 var den gennemsnitlige månedlige stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen på 2.400 personer. Det er en svagere udvikling sammenlignet med de tre foregående år. I årene 2016-2018 har den månedlige stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen ligget nogenlunde stabilt på 3.900 personer. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udvikling i de enkelte sektorer

Fra november til december steg antallet af lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer med 2.300 personer, mens antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service faldt med 2.400.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.READ ALSO  IMF and the Banco de España Amend Agreement to Increase Lending to Low-Income Countries by an Additional SDR 750 Million