Via Danmarks Statistik

+0,4 %

August 2019 – august 2020

Kerneinflationen i Danmark

(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)

+0,8 %

August 2019 – august 2020

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks august 2020

Inflationen i Danmark er uændret i august 2020 (0,4 pct.) i forhold til juli 2020. I samme periode faldt inflationen i EU fra 0,9 pct. i juli til 0,4 pct. i august, og fra 0,4 til minus 0,2 i euroområdet. I Danmark er det fortsat prisændringer på tobak, der i høj grad holder inflationen oppe. I EU er det særligt tøj, der trækker inflationen ned i august i forhold til måneden før. Den danske kerneinflation (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) faldt til 0,8 pct. i august 2020 mod 1,0 pct. i juli 2020. Kerneinflationen faldt ligeledes i EU (fra 1,8 til 1,2 pct.) og i euroområdet (fra 1,3 pct. til 0,6 pct.). Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

Større usikkerhed under covid-19

Under COVID-19 er usikkerheden for alle landes inflation større end normalt. Den større usikkerhed skyldes et større antal estimerede priser end normalt, da flere brancher har været lukket helt ned eller underlagt strenge begrænsninger. Yderligere information kan findes på ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology.

Ungarn har fortsat den højeste inflation i EU

Ungarn havde den højeste inflation i EU i august på 4,0 pct. Inflationen var lavest i Cypern med minus 2,9 pct.

Inflationen i EU samt Island, Norge, Schweiz og Storbritannien. August 2020Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)
 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, august 20201

 

Inflation
 

 

Vægte 2020

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Juli
2020

Aug.
2020

 

 

 

 

 

 

pct.

EU27/EU282

1.000,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,9

0,4

Euroområdet

806,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,4

-0,2

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,8

 

Fødevarer

Tøj

 

1,7

-0,9

Cypern

2,0

 

Tøj

Transporttjenester

 

-2,0

-2,9

Estland

1,8

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

-1,3

-1,3

Finland

15,1

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

0,7

0,3

Frankrig

162,8

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

0,9

0,2

Grækenland

17,9

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

-2,1

-2,3

Irland

12,3

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Transporttjenester

 

-0,6

-1,1

Italien

137,5

 

Tøj

Drift af transportmidler

 

0,8

-0,5

Letland

2,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændstof

 

0,1

-0,5

Litauen

4,1

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

El, gas og andet brændstof

 

0,9

1,2

Luxembourg

2,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,1

-0,2

Malta

0,9

 

Overnatning, hoteller og camping

Transporttjenester

 

0,7

0,7

Nederlandene

42,9

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

1,6

0,3

Portugal

18,7

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

-0,1

-0,2

Slovakiet

6,3

 

El, gas og andet brændsel

Drift af transportmidler

 

1,8

1,4

Slovenien

3,3

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,3

-0,7

Spanien

94,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,7

-0,6

Tyskland

222,7

 

Faktisk husleje

Drift af transportmidler

 

0,0

-0,1

Østrig

28,0

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

1,8

1,4

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

9,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,4

0,6

Danmark

12,8

 

Tobak

Overnatning, hoteller og camping

 

0,4

0,4

Kroatien

7,7

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

-0,6

-0,4

Polen

73,8

 

Finansielle tjenester

Drift af transportmidler

 

3,7

3,7

Rumænien

32,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

2,5

2,5

Sverige

23,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

0,7

1,0

Tjekkiet

19,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

3,6

3,5

Ungarn

15,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

3,9

4,0

Europa uden
for EU-27

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

-0,1

0,9

Norge

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,4

1,6

Schweiz

 

Faktisk husleje

Pakkerejser

 

-1,2

-1,4

Storbritannien

 

Pakkerejser

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

 

1,0

0,2READ ALSO  Transcript of October 2020 Middle East and Central Asia Department Press Briefing