Via Danmarks Statistik

Konkurser i aktive virksomheder

Sæsonkorrigeret

-1 %

Fra januar til februar 2020

Konkurser februar 2020

Der var 205 konkurser i februar blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 1 pct. færre end i januar. Konkurserne medførte 879 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 16 pct. flere end i januar. I perioden december 2019 – februar 2020 var der 10 pct. færre konkurser end i august-november 2019, og jobtabet var 30 pct. lavere. Jobtabet skal ses i lyset af, at en enkelt konkurs i efteråret var ansvarlig for 566 tabte job. Der er i denne artikel fokus på konkurser inden for tøjforretninger og detailhandel.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på udtræk fra konkursregistret.

Annus horribilis for tøjforretningerne i 2019

Rekordmange tøjforretninger måtte dreje nøglen om i 2019, og den konkursramte omsætning var på højde med årene efter finanskrisen i 2009-2010. De 125 konkurser svarer til 3,2 pct. af alle ca. 3.900 tøjforretninger, og denne andel er også rekordhøj. Detailhandlen under et udviser den samme udvikling med rekordhøje 81o konkurser i 2019. Se mere om detailhandlens konjunkturforventninger i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:71 og den aktuelle udvikling i detailhandlen i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:66.

Konkursramte tøjforretninger, omsætning og antal. 2009 - 2018 hele året og 2019 januar-augustKilde: Egne beregninger baseret på udtræk fra konkurs- og erhvervregistret.

Tøjforretningerne er enkeltmandsvirksomheder eller anpartsselskaber

Konkurserne siden 2009 er sket blandt en ret stabil bestand af forretninger på omkring 3.900 med en lige så stabil omsætning på ca. 20 mia. kr. om året tilsammen. Enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber var de dominerende selskabsformer i 2019, hvor de hver især stod for knap 40 pct. af forretningerne. Enkeltmandsvirksomhederne stod i 2009 for 49 pct. af forretningerne.

En netbutik for hver to tøjforretninger

Hvor butiksantallet og omsætningen i de fysiske butikker ikke har ændret sig nævneværdigt, er billedet anderledes for den netbaserede handel med stor stigning i antal virksomheder og omsætning. Der var i 2019 en netbutik for hver to almindelige butikker mod en for hver 30 i 2009. Deres omsætning svarer nu til ca. 10 pct. af de fysiske tøjbutikkers, selv om de fleste indenlandske nethandelsvirksomheder er ganske små, og også handler med andre varer. Dertil kommer udenlandske internetbutikker, som ikke fremgår af vores statistikker.

44 pct. af konkurserne skete i aktive virksomheder

Der var 466 konkurser i februar opgjort i faktiske tal. Heraf ramte 203 eller 44 pct. aktive virksomheder. De resterende 263 konkurser ramte de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har tilstrækkelig omsætning eller ansatte til at defineres som aktive. De aktive virksomeder stod for 99 pct. af omsætningen og for alle de tabte job. 37 pct. af de 879 tabte job var i Region Hovedstaden, 13 pct. i Region Midtjylland og 28 pct. i Region Syddanmark. Regionerne Nordjylland og Sjælland stod for hhv. 8 pct. og 14 pct. af de tabte job.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2019

2020

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

antal

Sæsonkorrigeret i alt

595

1118

932

733

553

752

621

639

691

563

596

530

530

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigeret

249

217

218

209

183

214

176

203

263

231

214

206

205

Faktiske i alt

508

1192

966

637

461

636

395

440

845

932

776

544

466

Landbrug, skovbrug og fiskeri

34

16

10

17

8

14

5

8

13

15

10

12

21

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

33

49

35

39

26

36

21

26

43

35

23

32

22

Bygge og anlæg

57

106

92

99

79

93

59

75

117

149

119

89

77

Handel og transport mv.

148

337

302

219

146

188

126

140

261

292

233

157

122

Ejendomshandel og udlejning

18

25

16

16

10

17

11

12

21

14

16

14

11

Erhvervsservice

79

224

138

95

71

104

70

69

144

158

144

107

98

Øvrige brancher, ex. uoplyste

117

380

324

129

105

167

92

90

209

229

202

115

98

Uoplyst aktivitet

22

55

49

23

16

17

11

20

37

40

29

18

17

Hovedstaden

169

805

684

313

198

360

175

189

464

498

488

293

170

Sjælland

60

78

56

71

54

71

65

59

93

122

86

51

65

Syddanmark

113

114

105

99

55

60

45

76

123

105

78

73

104

Midtjylland

115

144

85

101

113

107

77

81

112

167

95

99

83

Nordjylland

51

51

36

53

41

38

33

35

53

40

29

28

44

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1118

1060

861

1039

783

1150

655

752

1248

1483

791

756

879

Hovedstaden

194

287

214

346

233

267

177

317

477

916

333

265

321

Sjælland

81

150

97

123

150

62

120

93

154

129

70

97

127

Syddanmark

419

228

220

263

151

331

126

179

175

140

155

147

246

Midtjylland

315

293

210

183

167

342

178

135

309

208

195

195

118

Nordjylland

109

102

120

124

82

148

54

28

133

90

38

52

67READ ALSO  IMF Staff Completes Virtual Review Mission to Mali
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 36,018.00
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 36,018.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,147.20
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,147.20
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 140.29
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 140.29
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 479.02
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 479.02