Via Danmarks Statistik

Tvangsauktioner juli 2020

Med 193 tvangsauktioner i juli mod 195 måneden før er antallet af tvangsauktioner stort set uændret fra juni til juli, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed har der i årets første syv måneder i alt været 1.284 tvangsauktioner. Det er syv færre tvangsauktioner i forhold til samme periode sidste år, hvor der var 1.291 tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Enfamiliehuse går oftest på tvang

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamilihuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner


 

2019

2020

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

antal

Sæsonkorrigerede

187

185

192

182

179

193

204

139

91

264

195

193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

171

211

200

181

122

173

197

152

98

247

135

181

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

8

4

5

7

3

6

6

3

4

7

4

9

Enfamiliehuse

102

121

126

110

81

107

136

109

60

173

91

121

Ejerlejligheder

13

17

9

18

8

15

12

10

5

11

6

6

Sommerhuse

10

18

18

15

9

12

9

8

4

15

17

13

Ejendomme med 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller flere lejligheder

6

7

5

6

3

3

4

7

3

3

4

Blandet beboelses- og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forretningsejendomme

8

7

9

3

2

6

5

2

3

6

4

4

Rene forretningsejendomme

2

6

1

1

1

1

2

1

3

1

Fabriks- og lagerejendomme

1

4

1

3

1

2

3

1

1

Ubebyggede grunde

4

9

6

2

3

7

8

2

4

3

3

2

Andet bebygget

17

18

20

17

11

14

13

16

10

25

6

21

Regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

32

30

26

24

12

22

21

24

15

25

15

27

Sjælland

44

38

52

35

42

46

63

46

31

69

52

54

Syddanmark

37

75

61

52

20

39

46

45

19

60

24

50

Midtjylland

31

48

38

51

33

32

38

26

16

54

19

30

Nordjylland

27

20

23

19

15

34

29

11

17

39

25

20

Forsinket effekt af COVID-19 på antallet af tvangsauktioner

Hvilken betydning tiltagene for at forhindre spredning af COVID-19 har for, hvor mange, der må se deres ejendom gå på tvangsauktion, vil først fremgå af tallene senere på året. Det skyldes, at der i de fleste tilfælde går en periode på fem til ni måneder fra ejers misligholdelse af udestående lån, til ejendommen bekendtgøres solgt på auktion.READ ALSO  Antallet af indbrud i beboelser stiger igen