Kristian Thulesen Dahl (DF) via Facebook

Det er virkelig positivt, at mange kommuner har sat initiativer i gang, så danskerne i højere grad kan sortere deres affald. Det er helt oplagt at sortere plastik, papir, metal og madaffald, så vi kan få det genanvendt så meget som muligt til gavn for vores klima.
Men somme tider bliver danskerne til grin for alt deres besvær. Det sker, når vi får åbenbaret, at tingene slet ikke fungerer, som vi bliver stillet i udsigt!

Som i foråret i Vordingborg på Sydsjælland, hvor TV2 Øst kunne afdække, at borgernes sorterede affald blev blandet sammen i én stor pærevælling.

Eller senest her i weekenden, hvor TV2 kunne fortælle, at en del af det plastaffald, som vi har brugt tid og kræfter på at få sorteret, er blevet dumpet i Malaysia!

En anden del af det danske affald brændes under ukontrollerede forhold i Indonesien.

Ifølge TV2 ender den danske plastik i lande som Indonesien og Malaysia, fordi vi eksporterer den plastik, vi ikke kan bruge, videre til Tyskland. Problemet opstår så, når Tyskland eksporterer plastikken videre og det til sidst – via en masse mellemmænd – ender i de pågældende lande og dumpes til skade for miljø og klima.

Så var det da meget bedre, at den danske plastik var blevet brændt af i Danmark. Danskerne vil jo ikke gøre en kæmpe indsats for miljø og klima for så i virkeligheden at ende med at bruge lande som Malaysia og Indonesien som losseplads for vores affald. Det holder virkelig ikke!

Miljøminister Lea Wermelin udtaler, at hun tager sagen op med EU. Det er selvfølgelig fint. Men jeg mener at vi skal have en garanti fra ministeren om at dette ikke vil gentage sig. Ellers er danskerne jo fortsat til grin, mens miljø og klima lider.

READ ALSO  The Double Standards and Hypocrisy of Social Media Giants

I Dansk Folkeparti vil vi holde regeringen oppe på, at der virkelig sker noget i denne sag og at det ikke bare ender som en hyggesnak nede i Bruxelles. For vi kan ikke bede danskerne om at sortere vores affald, hvis vi ikke ved, hvor det bagefter ender!

Vi ved, at der blandt danskerne er en stor velvilje overfor bl.a. affaldssortering. Både for at sikre at affald genanvendes, når det er muligt. Eller afbrændes ved høje temperaturer, når det er det bedste. Men danskerne skal have sikkerhed for, at ulejligheden med sorteringen er givet godt ud. Ellers mister vi danskernes velvilje.

Jeg håber, at ministeren inden for meget kort tid får styr på det her.

For det er idioti at sortere sit plastikaffald, hvis det alligevel ender i en stor bunke i Malaysia!

TV 2 finder dansk plastaffald på dumpingsite i Malaysia

Eksperter har længe haft mistanken, men nu kan TV 2 fortælle, at dansk plast dumpes i Asien. Miljøminister kalder det ”dybt, dybt bekymrende".