Dansk Folkeparti via Facebook

Tusindvis af statslige arbejdspladser er blevet flyttet fra Hovedstaden og ind i landet de sidste fire år. Det har DF kæmpet for. Og vi mener, at der skal indflyttes langt flere arbejdspladser, så vi kan sikre arbejdspladser i alle dele af landet.

Dansk Folkeparti mener, at der skal gøres meget mere for at bringe Danmark i balance.

Vi mener, at der skal være uddannelsesmuligheder i hele landet. Sparekravet på to-procent skal væk, og flere uddannelsespladser skal ligge uden for landets fire største byer.

Der skal være fuld trafikal ligestilling af øerne. Dansk Folkeparti har været med til at afsætte penge til trafikal ligestilling af øerne i 2016, 2017 og 2018. Det skal nemlig ikke koste mere at sejle, end det gør at køre en tilsvarende strækning på land.

Ens kommunalskat og ens muligheder for velfærd – uanset postnummer.

Mere nærhed i sundhedsvæsnet.
20 nye akutberedskaber – ambulancer og akutlægebiler – fordelt i hele landet, hvilket vil give bedre responstider ved alarmopkald.
Flere læger og sygeplejersker. Vi ved, at især landdistrikterne i de senere år har haft udfordringer med at rekruttere læger. Vi sikrer med reformen 118 flere læger om året og vil uddanne 2000 nye sygeplejersker.
Patient- og pårørenderåd, som skal sikre borgerne direkte indflydelse i de nye sundhedsfællesskaber.
21 nye sundhedsfællesskaber, der skal sikre borgerne bedre muligheder for be¬handling tæt på, hvor de bor.

Flere penge til erhvervs- og kulturprojekter i landdistrikterne.
Styrket turisme i hele landet. Vi ønsker, at de mindre kulturarvsmuseer får flere penge. Det kan ske ved at tage noget af tilskuddet fra de store museer og give det til de små.

READ ALSO  Iran’s Supreme Leader Khamenei pledges to ‘firmly prosecute’ those behind assassination of top military scientist

Og til sidst, så ønsker vi, at flere sommerhuse forbliver på danske hænder. Det vil vi sikre ved at indføre et kvoteloft over, hvor mange udlændinge, som kan få dispensation hvert år til at købe et sommerhus i Danmark.