Donald Trump via Twitter by Sean Hannity


READ ALSO  Hvem bærer ansvaret for 'krisen' i islam?