Donald Trump via Twitter by Korryb


READ ALSO  Hvem bærer ansvaret for 'krisen' i islam?