Via Danmarks Statistik

Industriens produktion og omsætning februar 2019

Produktionsindekset for industrien faldt med 1,2 pct. i februar. Produktionen i industrien varierer typisk en del fra måned til måned og set over perioden december 2018 – februar 2019, er den steget med 2,3 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder, når der ses bort fra medicinalindustrien, som var præget af særlige forhold i december (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:37). Industriens produktion og omsætning er den statistik, der tidligst offentliggør tal indberettet af industriens virksomheder. Den giver dermed det første ‘hårde’ pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeret

Industriproduktionen faldt i seks ud af 12 branchegrupper i februar

Branchen møbler og anden industri mv. havde det procentvist største fald på 9,2 pct., og med en vægt i det samlede indeks på 13,0 pct. bidrog denne branche til det samlede fald. Derudover var der også fald inden for brancherne føde-, drikke- og tobaksvareindustri, tekstil- og læderindustri, træ- og papirindustri, trykkerier, plast, glas- og betonindustri og maskinindustri. Sidstnævnte indeholder blandt andet produktion af vindmøller. Set over perioden december 2018 – februar 2019 i forhold til de foregående tre måneder var det dog alene branchen træ- og papirindustri, trykkerier, som havde et fald på 3,2 pct., mens de andre fem brancher havde en fremgang.

Fremgang i elektronikindustri og medicinalindustri

Produktionsindekset for elektronikindustri steg med 17,7 pct. i februar. Det er dog en branche, hvor der ofte er store udsving, og derfor skal det ikke tages som en generel tendens. Samtidig vægter branchen kun med 6,0 pct. i det samlede indeks. Indeksets mest betydende branche med en vægt på 20,1 pct., medicinalindustri, steg med 0,9 pct. i februar. Derudover var der stigninger i brancherne kemisk industri og olieraffinaderier mv., metalindustri, fremstilling af elektrisk udstyr og transportmiddelindustri. Stigningerne var dog ikke store nok til at trække det samlede indeks op.

Stigende omsætning i februar

Industriens samlede omsætning steg 0,4 pct. fra januar til februar og lå i december-februar 3,5 pct. over de foregående tre måneder. Omsætningen steg 1,6 pct. på eksportmarkedet og faldt 1,8 pct. på hjemmemarkedet i februar. Branchegrupperingen investestingsgodeindustri drev fremgangen med en stigning på 4,4 pct., mens der inden for de tre andre branchegrupperinger var fald. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg med 11,1 pct. i december og faldt med minus 7,4 pct. i januar. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret i december med 0,8 procentpoint, mens udviklingen i januar er blevet opjusteret med 2,1 procentpoint. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger. Ved denne offentliggørelse er der især revisioner inden for branchen møbler og anden industri mv., hvor der er sket en forskydning fra december til januar.

READ ALSO  Consumers warned of bots hoarding PS5s and other must-have items

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Februar 2019


 

 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Dec.
– feb.

Feb.
 

Dec.
– feb.

Feb.
 

Dec.
– feb.

Feb.
 

Dec.
– feb.

Feb.
 

Dec.
– feb.

Feb.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktions-indeks1

I alt

7,0

-2,0

2,6

1,1

-2,6

-1,7

8,7

-1,8

6,1

-1,2

Omsætning2

I alt

12,1

4,4

1,1

-1,1

-0,2

-2,2

3,7

-2,8

3,5

0,4

 

Eksport

13,6

4,7

0,9

1,4

0,2

-3,5

5,4

-3,3

6,6

1,6

 

Hjemme

7,9

3,3

1,3

-3,3

-0,4

-0,9

-0,3

-1,6

-2,1

-1,8

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Februar 2019 

 

2018

2019

Sept.-nov./
dec.-feb.

Jan./
feb.

 

Vægte1

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

111,3

112,9

113,5

126,1

116,8

115,4

6,1

-1,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

107,5

110,8

109,6

108,7

112,6

108,6

0,6

-3,6

Tekstil- og læderindustri

1,1

116,5

119,0

115,4

118,0

124,9

115,1

2,0

-7,8

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

98,4

96,6

96,4

94,8

96,0

91,4

-3,2

-4,8

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

119,5

108,0

116,8

106,1

116,8

116,9

-1,3

0,1

Medicinalindustri

20,1

116,8

122,9

122,0

182,3

125,0

126,1

19,8

0,9

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

107,4

112,4

111,6

115,7

115,1

113,6

3,9

-1,3

Metalindustri

8,7

98,4

103,3

101,8

105,9

102,9

106,3

3,8

3,3

Elektronikindustri

6,0

125,4

124,8

136,7

110,5

121,8

143,4

-2,9

17,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

105,6

109,8

108,1

133,8

102,9

112,1

7,8

8,9

Maskinindustri

14,0

110,4

106,6

105,6

111,9

118,6

111,0

5,9

-6,4

Transportmiddelindustri

1,5

106,5

106,3

122,9

117,1

124,1

124,9

9,1

0,6

Møbler og anden industri mv.

13,0

113,4

116,5

115,1

120,2

123,0

111,7

2,9

-9,2

Investeringsgodeindustri

27,2

114,4

115,7

117,5

120,5

127,1

124,5

7,0

-2,0

Mellemproduktindustri

26,7

108,6

109,6

109,2

113,7

110,5

111,7

2,6

1,1

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

110,1

103,9

104,8

98,0

107,1

105,3

-2,6

-1,7

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

110,3

114,2

113,7

140,8

114,4

112,3

8,7

-1,8

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,0

110,4

111,4

112,0

114,7

112,7

2,3

-1,7

Industri ekskl. fremst. af motorer,
vindmøller og pumper

93,7

111,7

113,7

114,5

127,6

117,2

116,3

6,2

-0,8