Politics

Tre konkrete forslag: Det er tid til at gøre mere

By  | 

Via Venstre

Danmark befinder sig i en krise. Endnu ved vi ikke, hvor længe den kommer til at vare. Men en ting er desværre fuldstændig sikkert: Flere tusinde danskere er lige nu i overhængende fare for at miste deres arbejde.
 
Det er helt almindelige danskere som eksempelvis håndværkere, frisører, ingeniører, lagerarbejdere og hotelansatte, der lige nu er i fare for at miste jobbet på grund af nedlukningen af samfundet. Det kan vi ikke bare stiltiende acceptere.
 
Derfor har jeg i aftes sendt et brev til finansministeren med en opfordring til at indkalde til forhandlinger hurtigst muligt, så der kan blive sat gang i yderligere tiltag, der skal holde hånden under danskernes arbejdspladser og sikre, at danske virksomheder kan komme sikkert gennem krisen.

For Venstre er det helt centralt, at vi lige nu gør alt, hvad vi kan for at sikre, at virksomhederne kan fastholde arbejdspladser. For vi skal ikke kun sikre, at Danmark kommer godt gennem krisen. Vi skal også sørge for, at vi alle sammen kommer godt videre, når vi er på den anden side.  
 
Konkret foreslår vi derfor at forlænge den økonomiske støtte til hårdt ramte virksomheder – som vi allerede har aftalt – med en måned, give bedre kompensation for sårbare varelagre og hæve loftet for, hvor meget en kriseramt virksomhed kan få i støtte.  

Men når vi spænder et stærkere sikkerhedsnet ud under de danske arbejdspladser, så vil der være nogen, der vil modtage et større beløb, end de kan i dag. Og det forpligter. Det handler om ordentlighed. Støttekroner skal hjælpe virksomheden til at overleve. Ikke til at hive et stort overskud ud.
 
Derfor foreslår vi, at hvis en større dansk virksomhed modtager over 60 mio. kr. i kompensation for faste udgifter, så er det en betingelse, at man ikke udbetaler udbytte for regnskabsåret 2020. Midlerne skal gå til at holde hånden under danske arbejdspladser og genopbygge virksomheden. 
 
Selv om vi gør mere, ved jeg også godt, at vi ikke kan forhindre enhver fyring eller enhver konkurs. Men ledighedskøen vil vokse markant, hvis ikke er vi er på forkant med udviklingen. Og det er vi i Venstre.

READ ALSO  Russia's Arctic Empire

Og tiden er nu inde til, at vi skal gøre mere. 


Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk