UEGNET TIL MENNESKER!

Det er den dom, Europarådets Torturkomité i en ny rapport fælder over Udrejsecenter Ellebæk.

Komitéen konstaterer blandt andet, at selvmordstruede personer, er blevet efterladt nøgne i observationsceller, at de fysiske rammer er rystende dårlige og at nogle beboere (fanger?) kun har haft adgang til frisk luft 30 minutter om dagen.

Man konkluderer, at Ellebæk er blandt de værste udrejsecentre i Europa.

Det er fuldstændigt horribelt og uacceptabelt og kalder på omgående handling fra regeringen. Torturkomitéen har givet Danmark 3 måneder til at rette op på forholdene. Men det er tilladt at handle hurtigere!

Torturkomité med skarp kritik af Danmark: Ret op inden tre måneder

Udlændingecenter Ellebæk er et af de værste i EU, konkluderer Europarådets Torturkomité, der opfordrer Danmark til at rette op inden tre måneder.


Alternativet via Facebook

READ ALSO  India, Pakistan & Bangladesh should be MERGED, Indian minister suggests