Via Beskæftigelsesministeriet

Tirsdag byder på lovbehandling, når to lovforslag på beskæftigelsesområdet skal behandles i Folketinget.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er trukket i arbejdstøjet, når Folketinget skal behandle to lovforslag på beskæftigelsesområdet tirsdag den 19. november 2019.

Det ene lovforslag, L 45, om midlertidigt børnetilskud til fattige børnefamilier skal førstebehandles. Det andet lovforslag, L 18, der handler om at gøre det lettere for førtidspensionister at flytte mellem rigsdelene, skal andenbehandles.

Lovforslaget udmønter Aftale om et nyt midlertidigt børnetilskud fra september 2019, der indfører et nyt midlertidigt børnetilskud til børnefamilier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen.

En kvart million kroner afsættes om året til børnefamilier, som vil få udbetalt pengene med tilbagevendende virkning fra august 2019. Omkring 27.900 børn forventes at få glæde af tilskuddet.

Det månedlige børnetilskud udgør 700 kr. pr. barn pr. måned for forældre på de laveste ydelser, 600 kr. pr. barn af enlige pr. måned og 550 kr. pr. barn pr. måned for de øvrige i målgruppen. Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kr. månedligt uafhængigt af antallet af børn. Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år. Det vil fx betyde, at en enlig mor på kontanthjælp med to børn i alderen 0-14 år vil kunne få op til 1.850 kroner ekstra skattefrit om måneden.Læs lovforslaget på Folketingets hjemmesideREAD ALSO  Transcript of October 2020 Sub-Saharan Africa Regional Economic Outlook Press Briefing