Via Beskæftigelsesministeriet

En ændring af lov om sygedagpenge og en ændring af lov om ferie bliver 2. behandlet i Folketinget tirsdag.

Første dag efter påske i Folketinget byder på behandlinger af to lovforslag på beskæftigelsesområdet. Begge lovforslag forventes vedtaget to dage efter, nemlig den 25. april. 


Lovforslag L 180

Med lovforslaget ønsker man at gøre forsøgsordningen, hvor en borger har ret til at afvise lægebehandling uden, at det får betydning for vedkommendes ret til at modtage sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, permanent fra 1. juli 2019.

Find information om lovforslaget på ft.dk


Lovforslag L 181

Lovforslaget kommer som led i den nye ferielov om samtidighedsferie, hvor fokus er at opnå et mere moderne, fleksibelt og robust feriesystem. Lovforslaget indeholder seks hovedpunkter, hvor der blandt andet er vægt på at understøtte en smidig og effektiv administration af reglerne.

Find information og læs alle forslagets hovedpunkter på ft.dk


 



READ ALSO  A Difficult Road to Recovery