Dansk Folkeparti via Facebook

Tiltrængt økonomisk håndsrækning til pensionister, som gerne kan og vil blive længere på arbejdsmarkedet 💪 Det er godt for os alle, at dygtige medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen, får bedre vilkår for at give et nap med på arbejdsmarkedet i længere tid 👍

I dag behandler Folketinget et lovforslag, der realiserer en del af den aftale om ret til seniorpension for nedslidte, som den daværende regering, Dansk Folkeparti og de Radikale vedtog inden folketingsvalget. Med lovforslaget gør man det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Lovforslaget, som vil få virkning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019, indeholder fire hovedpunkter:

– Fradraget for arbejdsindkomst hæves fra 100.008 kr. til 122.004 kr. om året

– Reglerne for modregning som følge af ægtefælle eller samlever lempes for både folke- og førtidspensionister

– Den skattefri seniorpræmie for at fortsætte et år mere på arbejdsmarkedet hæves fra 30.000 kr. til 42.000 kr.

– Der indføres en skattefri seniorpræmie for fortsat beskæftigelse det andet år efter folkepensionsalderen på 25.000 kr.

Hvis lovforslaget som forventet vedtages i den form, det har nu, kan en folkepensionist, der arbejder – udover muligheden for at få skattefri seniorpræmie de to første år efter pensionsalderen – få op til 19.100 kr. mere i pensionstillæg end for et år siden. Efter skat er det 11.800 kr. mere til sig selv end for et år siden – og efter evt. modregning af boligstøtte ned til 7.500 kr. mere.

Lovforslaget kan læses her: https://www.ft.dk/…/lovforslag/l19/20191_l19_som_fremsat.htmREAD ALSO  Beijing targets US arms producers with sanctions over $1.8bn deal with Taiwan