Landmænd kan nu søge om til tilskud til at bytte arealer med andre landmænd gennem jordfordeling. Det kan spare tid på landevejen og penge for landmanden.

Mange landmænd over hele Danmark sætter sig hver dag ind i en landbrugsmaskine for at tage køreturen til marker, der ligger langt væk fra gården og kan ligge spredt over større arealer. En ny bekendtgørelse vil gøre det lettere for at landmænd at bytte arealer og samtidig få tilskud til transaktionsomkostningerne. Den 1. september åbner en ny pulje til erhvervsrettet jordfordeling, hvor der i alt er 10 mio. kroner til de frivillige bytteordninger. 

– Det er både en gevinst for landmændene, som skal køre færre kilometer og kan få en mere effektiv hverdag, og for andre bilister på landevejene, når spredte marker bliver byttet til jorde, som ligger samlet og tættere på gården. Nu er vi klar til at give landmanden en økonomisk håndsrækning, så flere forhåbentlig for lyst til at bytte jorde. Det er en win-win situation, siger fødevareminister Mogens Jensen. 

Puljen for erhvervsrettet jordfordeling er en del af Tørkepakken, som blev vedtaget i sommeren 2018 af den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

 

Lettere hverdag for landmænd
Den nye bekendtgørelse gør det muligt for landmænd til søge om tilskud, som dækker transaktionsomkostningerne, når de indgår en jordfordeling. Man kan søge om tilskud, når fem eller flere landmænd går sammen og omfordeler et areal, der er mindst 100 hektar. Derudover skal jordfordelingen føre til en besparelse på kørsel, så køreafstanden til markerne i gennemsnit reduceres med mindst 750 meter.

READ ALSO  Palestinians: What Needs to Be Done

– Der er store fordele ved, at jorden samles i større marker, og at jorden kommer tættere på gården. Derfor er regeringen meget optaget af, at jordfordeling også skal bringes i spil på andre måder, for eksempel ved at staten går ind og opkøber lavbundsjorde, så de ikke længere bruges til produktion, men i stedet kan give plads til mere natur, siger Mogens Jensen. 

En analyse fra landbrugets videnscenter, SEGES, har tidligere vist, at en landmand kan spare mellem 100 og 300 kr. for hver kilometer, afstanden mellem gården og marken bliver reduceret hvert år. I alt forventes det, at der kan ske omfordeling af over ca. 2.000 hektar jord.

Tilskuddet er fastsat til 3.500 kr. pr. omfordelt hektar, og der stilles krav om, at et projekt mindst skal omfordele 100 hektar, men gerne flere. 

Fristen for ansøgninger er den 15. november. Læs mere og søg om tilskud her: https://lbst.dk/tilskudsguide/erhvervsrettet-jordfordeling/

 

FAKTA: Sådan søger du tilskud

  • På Landbrugsstyrelsens tilskudsguide [https://lbst.dk/tilskudsguide/] kan du finde bekendtgørelse, vejledning og ansøgningsskemaet til at ansøge om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger.
  • I skal være mindst fem lodsejere, der vil lave en jordfordeling. Hvis en lodsejer ejer flere ejendomme, som inddrages i projektet, tæller det som en lodsejer.  
  • I skal oprette en sammenslutning med eget cvr.nr. og Nemkonto. Sammenslutningens funktion er at facilitere selve jordfordelingen og håndtere ansøgningen om tilsagn om tilskud og anmodning om udbetaling herunder fordele det udbetalte tilskud til de deltagende lodsejere. Tilsagnet vil blive givet til sammenslutningen på vegne af de lodsejere, som deltager i den endelige jordfordeling. Tilskudsmodtagerne er i sidste ende de deltagende lodsejere.  
  • Tilskuddet dækker primært kerneudgifterne til gennemførelsen af en jordfordeling. Det vil sige planlægningsomkostninger, afgifter og gebyrer til tinglysning og Geodatastyrelsen og landinspektør.  Dernæst gives der tilskud til ansøgning om tilskud samt administrationsomkostninger for ledelsen af sammenslutningen 
  • Det er en betingelse for at få tilskud, at du som lodsejer har betalt udgiften i første om gang og der er afsagt kendelse af jordfordelingskommissionen i projektet. Der ydes ikke forskud på tilskud, og der ydes heller ikke tilskud til forgæves forsøg på at få gennemført en jordfordeling.
READ ALSO  Anti-lockdown protesters smash police cars in Naples after new Covid-19 restrictions announced (VIDEOS)

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Ming Ou Lü, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2077 0459, minol@mfvm.dk  

For faglige spørgsmål: Landbrugsstyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07
 Via Miljø- & Fødevareministeriet