TILLID FREM FOR KONTROL!

Kun 26 procent af arbejdstiden i jobcentrene bruges på reel kontakt med borgere og virksomheder. Resten går på kontrol og bureaukrati.

Både medarbejdere og ledige oplever, at beskæftigelsessystemet er præget af en ekstrem
kontroltænkning, som fører til, at mange ledige føler sig overkontrollerede og umyndiggjorte.

Vi tror ikke på kontrol eller på idéen om, at mennesker skal presses ud af ledighed ved at forringe de sociale ydelser. Tværtimod tror vi på, at mennesker gerne vil arbejde.

Vi vil have et værdigt beskæftigelsessystem med:

Kontanthjælp uden modkrav. Ressourcerne skal bruges på at støtte dig i stedet for at kontrollere dig

Hensyn til syge og nedslidte. Kan du ikke klare at arbejde, skal du ikke igennem endeløse ressourceforløb. Vurderer din læge, at du ikke kan arbejde, skal du tildeles en førtidspension

Sikkerhed for førtidspensionister – er du tilkendt en førtidspension, kan du ikke få den frataget igen

Følg vores socialordfører Torsten Gejl, hvis du er interesseret i beskæftigelsespolitik med
Alternativet via Facebook

READ ALSO  ‘2021 going to be catastrophic,’ UN officials warn as organization faces worst year in history since inception after WWII