Via Danmarks Statistik

Nyregistrerede personbiler

Sæsonkorrigeret

-9,1 %

September-oktober 2020

Nyregistrerede motorkøretøjer oktober 2020

Der blev solgt 16.400 nye personbiler i oktober opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 9,1 pct. færre end i september. Tilgangen til husholdningerne var 12,8 pct. lavere end i september, mens erhvervene lå 3,5 pct. lavere. Det samlede salg i perioden august-oktober var 15,4 pct. højere end i maj-juli. For husholdningernes vedkommende var stigningen 5,7 pct., mens erhvervene steg 34,2 pct. Den samlede salgspris for de nye biler i oktober i faktiske tal var på ca. 3,5 mia. kr. mod ca. 4,0 mia. kr. i september.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Andelen af elbiler i oktober faldt tilbage efter rekorden i september

Den bemærkelsesværdige store andel af elbiler i september på knap 14 pct. har ikke gentaget sig i oktober, hvor kun 7 pct. eller 1.100 stk. af de nye biler opgjort i faktiske tal er eldrevne. For husholdningernes vedkommende er 9 pct. af deres nye biler i oktober eldrevne mod 16 pct. i september, mens de tilsvarende tal i erhvervene er 5 pct. i oktober og 9 pct. i september.

Tilgangen af nye personbiler fordelt på drivmiddelKilde: www.statistikbanken.dk/bil51.

Leasing stod samlet set for 47 pct. af de nye biler i oktober

Den samlede tilgang af nye biler i husholdningerne i oktober var på 8.900 i faktiske tal, og det er 17,4 pct. færre end i oktober sidste år. Tilgangen var fordelt på 6.600 købte og 2.400 leasede biler. Antallet af købte biler er 18,3 pct. lavere end i oktober 2019, mens antallet af leasingbiler er 14,9 pct. lavere. Tilgangen til erhvervene var på 6.200 biler, og det er 18,0 pct. færre end sidste år. Tilgangen bestod af 1.500 købte og 4.700 leasede biler. Antallet af købte biler er 6,9 pct. højere, mens der er 23,9 pct. færre leasede biler end sidste år. Leasing stod samlet set for 47 ud af 100 af de nye biler i oktober.

Leasing af nye personbiler, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Tilgangen i de seneste 12 måneder er faldet 14,4 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 191.600 eller 14,4 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 13.600 til 118.400 biler, mens den faldt med 18.700 i erhvervene til 73.200.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret 

2020

 

2020

 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

 

Aug.-okt./
maj-juli

Okt./
sept.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

11479

14592

19861

18583

18020

16383

 

15,4

-9,1

I husholdningerne

7870

9770

12764

11798

10870

9483

 

5,7

-12,8

I erhvervene

3609

4822

7097

6785

7150

6900

 

34,2

-3,5

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal
 

Oktober

Æn-
dring

 

Nov. 2018
– okt. 2019

Nov. 2019
– okt. 2020

Æn-
dring

 

2019

2020

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

18373

15128

-17,7

 

223899

191552

-14,4

Benzin

12732

9028

-29,1

 

154979

122357

-21,0

Diesel

4889

3380

-30,9

 

60719

46053

-24,2

El

328

1097

234,5

 

4668

9923

112,6

Plugin hybrid mv.

422

1623

284,6

 

3533

13219

274,2

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8016

6551

-18,3

 

104108

89608

-13,9

Privatleasing

2779

2366

-14,9

 

27904

28792

3,2

Samlet tilgang

10795

8917

-17,4

 

132012

118400

-10,3

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

10357

8577

-17,2

 

119791

101944

-14,9

Ikke-leasingbiler (a)

1433

1532

6,9

 

20404

16353

-19,9

Til leasing

8924

7045

-21,1

 

99387

85591

-13,9

Erhvervsleasing (b)

6145

4679

-23,9

 

71483

56799

-20,5

Samlet tilgang (a+b)

7578

6211

-18,0

 

91887

73152

-20,4

Erhvervskøretøjer i alt

3176

3248

2,3

 

38750

34491

-11,0

Varebiler

2697

2899

7,5

 

33217

30378

-8,5

Lastbiler

163

153

-6,1

 

2288

1980

-13,5

Sættevognstrækkere

239

156

-34,7

 

2343

1597

-31,8

Busser

77

40

-48,1

 

902

536

-40,6READ ALSO  Transcript: Euro Area Press Conference