Post

Regeringen vil sætte en stopper for dyre studieture

Studieture, der koster op til 15.000 kroner, kan man ikke forvente, at alle elever på en ungdomsuddannelse har råd til. Ikke desto mindre er der eksempler på beløb i den størrelsesorden for studieture på danske gymnasier. Derfor vil børne- og undervisningsministeren nu søge politisk opbakning til at sætte et prisloft over deltagerbetalingen på studieture på...

Post

Flere penge til at tænde børns læselyst

Større læselyst skal sikre færre elever, der klarer sig dårligt i læsning. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har netop hævet puljen Læselyst i folkeskolen med 6,2 millioner kroner. En række undersøgelser har for nyligt kortlagt udfordringer med børns læselyst. For eksempel er lysten til at læse i fritiden faldet blandt danske folkeskolelever og dermed også...

Post

Oplev Danmarks Læringsfestival 2020

Til marts afholdes Danmarks Læringsfestival for syvende gang. Ligesom tidligere år byder Læringsfestivalen på en kæmpe udstilling af digitale og analoge læremidler, arrangeret af CFU Danmark og en faglig stærk konference med oplæg, funderet i praksis, forskning og alt derimellem, arrangeret af STIL. Gør som 8.000 andre og tag med til to dage i Bella...

Post

Børne- og Undervisningsministeriet træffer yderligere afgørelser i sager om dispensation fra regler om bedre fordeling i daginstitutioner

Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft, som skal sikre en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i landets daginstitutioner. Reglerne indebærer blandt andet, at der i hver daginstitution højst må nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder i løbet af et kalenderår. Formålet er, at færre børn vokser op i parallelsamfund,...

Post

Inspirationsmateriale om læreplanstemaerne i dagtilbud er klar

Inspirationsmaterialerne er en del af en lang række materialer – blandt andet film, analyseredskaber og videnspublikationer – som er frivillige og som skal inspirere til lokal refleksion og støtte arbejdet med den pædagogiske læreplan. Materialerne formidler lovkrav, forskning og viden, samtidig med at der gives bud på konkrete refleksionsspørgsmål i forhold til eksempelvis evaluering. “Social...

Post

Gladsaxe Skovbørnehave vinder Årets Dagtilbud 2019

Et bredt sammensat fagudvalg har kåret Gladsaxe Skovbørnehave som vinder af titlen som Årets Dagtilbud og modtager af 20.000 kroner. Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt til et dagtilbud i Danmark, som har en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde.  Gladsaxe Skovbørnehave får blandt andet prisen for at gøre børnene til medskabere...

Post

Børne- og Undervisningsministeriet skærper økonomikontrol efter ekstern undersøgelse

I kølvandet på sagen om svindel i Socialstyrelsen satte Børne- og Undervisningsministeriet i efteråret 2018 gang i en intern undersøgelse af kontrolmekanismerne i departementet og ministeriets to styrelser – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Styrelsen for It og Læring (STIL). Det skete for at forebygge fejl i udbetalinger og misbrug af offentlige midler....

Post

Skoledagene er blevet kortere – særligt i de mindste klasser

I januar 2019 blev der indgået en politisk aftale om justering af folkeskoleloven. Aftalen, som indeholder i alt 13 initiativer, har blandt andet til formål at forkorte skoledagen for elever i indskolingen, at øge skolernes frihed til at tilrettelægge skoledagene samt at tilføre skolerne midler til at løfte kvaliteten af den understøttende undervisning. Kortlægningen viser,...

Post

Knap 70 millioner kroner fordeles til at styrke erhvervsuddannelserne i 2020

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at udmønte 56,7 mio. kroner i 2020 til at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Pengene er en del af de midler, der blev afsat i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Halvdelen af midlerne går til et generelt løft og uddeles til skolerne efter deres andel af de samlede tilskud, skolerne har...

Post

Endnu flere erhvervsuddannelser bliver fordelsuddannelser i 2020

Murer, skibsmontør og smed. Det er bare tre af de nye uddannelser, som i dag er blevet godkendt som fordelsuddannelser. I 2020 kan 9 ud af 10 elever på i alt 37 erhvervsuddannelser forvente at få en praktikplads. Det er i hvert fald målet for de 37 erhvervsuddannelser, der næste år vil blive fordelsuddannelser. Det...

Post

Nyt matematikcenter skal løfte børns matematikevner

Børn skal have de bedste forudsætninger for at lære matematik, og kvaliteten af matematikundervisningen skal hæves hele vejen fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne.  Børne- og Undervisningsministeriet har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet at etablere Nationalt center for udvikling af matematikundervisning. Centret skal hæve fagligheden i faget blandt andet ved at indsamle og udbrede erfaringer...

Post

Birgitte Hansen udnævnes som ny departementschef

Birgitte Hansen kommer fra en stilling som direktør for Styrelsen for Undervisningen og Kvalitet, og hun har tidligere blandt andet været administrerende direktør for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns kommune og kontorchef i Finansministeriet. Birgitte Hansen er cand.polit. fra Københavns Universitet. Jeg er glad for indstillingen af Birgitte Hansen som ny departementschef. Birgitte Hansen...

Post

Finanslov giver flere pædagoger og lærere til børnene

Børnenes hverdag i vuggestuer og børnehaver skal være bedre end i dag. Derfor har regeringen sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet afsat 500 millioner kroner i 2020 stigende til 1,6 milliarder kroner i 2025, hvor der indføres lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner.  ”Det er mange penge til børnene og et afgørende skridt for,...

Post

PISA 2018: Drenge taber terræn

Piger har klart bedre resultater end drenge i læsning. Det gælder i alle lande i undersøgelsen. Forskellen i Danmark er 29 point i 2018. Kønsforskellen er dog den mindste blandt de nordiske lande og er på niveau med OECD-gennemsnittet. Drenge har tidligere haft bedre resultater end piger i både matematik og naturfag. I begge fag...

Post

Ny undersøgelse: Religion, kultur og økonomi er årsager til negativ social kontrol

Negativ social kontrol har karakter af overvågning, særlige blikke, sladder og rygter. Både piger og drenge – ofte af anden etnisk herkomst end dansk – oplever negativ social kontrol, der begrænser deres adfærd. Det er nogle af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet af karakteren af og årsagerne til negativ social kontrol...

Post

Færre elever begynder på en erhvervsuddannelse

Knap 29.000 elever er efter sommerferien begyndt på erhvervsuddannelsernes grundforløb, som er uddannelsernes første del. Udviklingen står stille i forhold til sidste år. Samtidig viser de seneste tal et fald i antallet, der begyndte på hovedforløbet, som er den efterfølgende del af uddannelsen. Sidste skoleår begyndte 4.000 elever færre på hovedforløbet end året før. Samlet...

Post

Nationale test i folkeskolen viser tilbagegang i læsning

Statusredegørelsen samler op på folkeskolens udvikling i skoleåret 2018/19 på baggrund af de nationale mål for folkeskolen og de underliggende resultatmål. Tre af de fire resultatmål baserer sig på landsresultaterne for de obligatoriske nationale test, som nu klar på ministeriets hjemmeside. (se faktaboks nedenfor). Folkeskoleforligskredsen, som i dag består af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Venstre,...

Post

Børne- og Undervisningsministeriet træffer første afgørelser i sager om dispensation fra regler om bedre fordeling i daginstitutioner

Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft, som skal sikre en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i landets daginstitutioner. Reglerne siger blandt andet, at der i hver daginstitution højst må nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder i løbet af et kalenderår. Formålet er, at færre børn vokser op i parallelsamfund...

Post

Flertal vil forbedre børns rettigheder på privat- og friskoler

For mange børn får ikke selv et ord indført, inden eksempelvis en privatskole beslutter at ”smide dem ud”. FN’s Børnekonvention slår ellers fast, at børns synspunkter skal inddrages i sager, der handler om dem. Desværre sker det langt fra i alle tilfælde. I knap fire ud af ti sager bliver elever på fri- og privatskoler...