Post

Finanslov på plads med et grønt løft til udviklingspolitikken

Med aftalen om næste års finanslov fortsætter regeringen sin kurs mod en ambitiøs omlægning af Danmarks udviklingspolitiske prioriteter med tre hovedspor: Klare grønne ambitioner, en styrket indsats i nærområderne og en ny markant Afrikapolitik. Som et resultat af finanslovsforhandlingerne har investeringerne på det grønne område fået et ekstra løft. Regeringen og støttepartierne er blevet enige...

Post

Ny podcast: Letter tågen over Afghanistan?

Nogle vinterdage er sigtbarheden i Kabul blandt de ringeste i verden på grund af smog, og det samme er tilfældet på den politiske scene i Afghanistan. Flere sideløbende begivenheder spiller ind der: Der blev for det første afholdt præsidentvalg i Afghanistan i september, men resultatet er endnu ikke offentliggjort. For det andet forventes USA at...

Post

Forsvarsforbeholdet skal tages med forbehold

Forsvarsforbeholdet skal tages med forbehold          I dag præsenterede Dansk Institut for Internationale studier (DIIS) en udredning om udviklingen i EU og Europa på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område samt betydningen af det danske forsvarsforbehold.   Den danske regering hilser udredningen velkommen, og udenrigsminister Jeppe Kofod siger:   ”EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde er under...

Post

Evaluering af indsatsen for flygtninge efter den integrerede løsningsmodel i Turkana i det nordlige Kenya

Turkana-regionen i det nordvestlige Kenya er blandt Kenyas allerfattigste og mindst udviklede områder –fire ud af fem indbyggere lever under fattigdomsgrænsen. Samtidig er regionen hjemsted for 190.000 flygtninge, de fleste fra nabolandene Somalia og Sydsudan. Mange af dem har været der, lige siden den store flygtningelejr Kakuma blev etableret i 1992. Det er baggrunden for,...

Post

50 mio. kr. til beskyttelse af flygtninge og forebyggelse af irregulær migration i Afrika

Bidraget skal være med til at imødegå grundlæggende årsager til irregulær migration og fordrivelse, sikre bedre håndtering af migration, støtte beskyttelsesindsatser i nærområderne samt styrke samarbejdet på tilbagetagelsesområdet. Under sit besøg i Berlin mødes ministeren bl.a. med tyske parlamentarikere og regeringsrepræsentanter. Møderne handler om potentialet for samarbejde om et løft af Afrika, både gennem EU...

Post

Danmark sender officerer og fregat til Hormuz-strædet

Udenrigsminister Jeppe Kofod: ”Danmark er verdens 5. største søfartsnation. Vi har en særlig interesse i og et særligt ansvar for at sikre maritim sikkerhed og fri sejlads – også i Hormuz-strædet. Derfor vil regeringen fortsætte sin aktive indsats for at mindske spændingerne i regionen. Nu også med et konkret bidrag i form af stabsofficerer og...

Post

Prehn til flygtningetopmoede: 80 millioner kr. til unge flygtninges uddannelse

Ministeren for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, deltager i denne uge i flygtningetopmødet, Global Refugee Forum, i Genève. Ministerens fokus er på unge flygtninges fremtid, og Danmark bevilger 80 mio. kr. til flygtningebørns uddannelse og stipendier til universitetsstudier. ”Vi er nødt til at tænke langsigtet for den generation af unge mennesker, der vokser op som flygtninge. Hjælpe...

Post

Kofod vil styrke samarbejdet om udenrigs- og sikkerhedspolitikken med Færøerne

Baggrunden for mødet er regeringens erklærede mål om at sikre et styrket og ligeværdigt partnerskab i Rigsfællesskabet. Jeppe Kofod og Jenis av Rana skal drøfte idéer til, hvordan der kan sikres øget samarbejde og inddragelse om udenrigs- og sikkerhedspolitikken mellem Danmark og Færøerne. Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler: ”For regeringen – og for mig personligt –...

Post

Danmark yder 75 mio. kr. til den Europæiske Bæredygtighedsfond

Danmark har besluttet at yde 75 mio. kr. som bidrag til den Europæiske Bæredygtighedsfond under EU’s Eksterne Investeringsplan. Formålet med Bæredygtighedsfonden er at fremme vækst og beskæftigelse i Afrika og EU’s nærområder, herunder adressere klimaudfordringen samt væsentlige årsager til migration. Ministeren for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, siger: ”Danmarks bidrag til den Europæiske Bæredygtighedsfond sender et stærkt...

Post

Global varehandel i september 2019

I faste priser faldt den globale varehandel 1,3 pct. i september i forhold til august, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor . Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til blot 0,1 pct. September blev hermed den fjerde måned i træk med en negativ...

Post

Invitation til ansøgning om Børnenes U-landskalenderprojekt i 2021

Hvad er Børnenes U-landskalender? Børnenes U-landskalender er et samarbejde mellem DR og Udenrigsministeriet/Danida. Når danske børn eller deres forældre op til jul køber U-landskalenderen, går overskuddet fra salget til et projekt for børn i et udviklingsland. U-landskalenderprojektet er administreret af en dansk organisation. DR producerer tv-programmer fra landet, og Udenrigsministeriet/Danida udgiver et undervisningsmateriale til indskolingen...

Post

Udenrigsministeriet vil være verdens femte mest bæredygtige udenrigstjeneste

Udenrigsminister Jeppe Kofod og udviklingsminister Rasmus Prehn præsenterede tirsdag Udenrigsministeriets nye bæredygtighedsstrategi, der skal sikre, at organisationen bliver grønnere og dermed bidrager til at realisere regeringens politiske ambitioner inden for verdensmålene og klima. ”Vi har i regeringen og Udenrigsministeriet meget store ambitioner for en grøn og bæredygtig udenrigspolitik med klima-ambassadør, klimafrontposter og en række grønne...

Post

Danmark parat til at tage lederskab for NATO’s træningsmission i Irak

Det tilbud vil regeringen give NATO-alliancen på næste uges Leaders’ Meeting i London efter i dag at have rådført sig med Folketingets Udenrigspolitiske Nævn. Udover at overtage selve ledelsen af træningsmissionen er regeringen også parat til udsende en række vigtige militære bidrag, der skal understøtte NATO’s mission i Irak.   Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler: ”Kampen...

Post

Vareeksporten steg 1,8 pct. i august. Årsstigningstakten steg til 6,1 pct.

  Stigningen i vareeksporten i august på 1,8 pct. pct. i forhold til juli skyldes især god vækst i vareeksporten til USA og Nederlandene, hvor sidstnævnte i en vis udstrækning anvendes som transit til den øvrige verden. Også på årsbasis har disse to lande trukket en stor fremgang i dansk vareeksport. Det er især medicinaleksporten...

Post

Tyrkiets ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet

På mødet udtrykte Udenrigsministeriet på den danske regerings vegne fordømmelse af de militære operationer og understregede, at Tyrkiet skal stoppe operationerne. Udenrigsminister Jeppe Kofod siger: ”Jeg har i dag besluttet at indkalde den tyrkiske ambassadør til samtaler i Udenrigsministeriet. Det har jeg gjort for at understrege, at Tyrkiet skal stoppe deres militære operationer i det...

Post

Dansk bidrag skal skabe grønne klimaløsninger i verdens byer

Minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, indgår et strategisk samarbejde med C40 Cities og foreslår samtidig med regeringens finansforslag for 2020 at afsætte 67 mio. kr. til netværket over en femårig periode. Bidraget vil særligt gå til klimaindsatser i byer i udviklingslande, ikke mindst i Afrika. Realdania styrker sit eksisterende partnerskab med C40 og vil i...

Post

Fem nordiske udenrigsministre fejrer 20 år som bofæller i Berlin

Anledningen er 20-året for åbningen af det nordiske ambassadekompleks i Berlin, der huser ambassaderne for de fem nordiske lande.  Udenrigsminister Jeppe Kofod siger: ”Det glæder mig i dag at kunne markere 20-året for vores stærke nordiske samarbejde her i Berlin. Det fælles ambassadekompleks er et godt og konkret eksempel på styrken i det nordiske samarbejde. Efter...