Forkert anvendelse af renteregler i sager om kildeskat af udbytter, royalties og renter
Post

Forkert anvendelse af renteregler i sager om kildeskat af udbytter, royalties og renter

Via Skattestyrelsen Skatteforvaltningen har i en årrække, hvor skattemyndighederne har rejst krav på ikke-indeholdt og indbetalt kildeskat, opkrævet renter fra den dag, hvor kravet skulle have være betalt, hvis kildeskat havde været indeholdt korrekt. I denne type sager kan der imidlertid efter opkrævningslovens § 5 først opkræves renter med virkning fra 14 dage, efter at...

56.000 får breve: Hjemmearbejde under Corona  kan give skattesmæk
Post

56.000 får breve: Hjemmearbejde under Corona kan give skattesmæk

Via Skattestyrelsen Nedlukningen af samfundet under Corona-epidemien har haft stor indflydelse på mange danskeres arbejdsliv – og derfor også på borgernes skatteforhold. Derfor intensiverer Skattestyrelsen oplysningsindsatsen med en bred kampagne og sender breve målrettet til ca. 56.000 borgere med de største kørselsfradrag. Har borgeren lang transport til sin arbejdsplads, kan vedkommende derfor se frem til...

Skattestyrelsen søger 25 medarbejdere i Frederikssund til at styrke skattekontrollen
Post

Skattestyrelsen søger 25 medarbejdere i Frederikssund til at styrke skattekontrollen

Via Skattestyrelsen Som del af regeringens plan for en styrket skattekontrol skal Skattestyrelsen frem mod 2023 rekruttere 1.000 ekstra medarbejdere – en del af disse skal ansættes i Frederikssund. Den historiske styrkelse skal være med til at sikre, at flere borgere og virksomheder betaler den skat og afgift, de skal. Samtidig skal Skattestyrelsen være til...

Skattestyrelsen er en del af EU-kampagne mod social dumping og sort arbejde
Post

Skattestyrelsen er en del af EU-kampagne mod social dumping og sort arbejde

Via Skattestyrelsen EU-kampagnen hedder ”Fair work, Fair play”, og Skattestyrelsens del af kampagnen sætter bl.a. fokus på at udbrede kendskabet til danske regler og rettigheder om arbejdsvilkår og skat, at skabe opmærksomhed om fordelene ved ordnede forhold på arbejdsmarkedet og sætte fokus på konsekvenserne af social dumping. Da både social dumping og sort arbejde er...

Første landsdækkende social dumping  aktion efter coronakrisen
Post

Første landsdækkende social dumping aktion efter coronakrisen

Via Skattestyrelsen Torsdag gennemførte Skattestyrelsen sammen med andre myndigheder den første social dumping aktion i længere tid. I alt blev der på 44 adresser over hele landet talt med 135 udenlandske og 38 danske arbejdere fra 62 virksomheder. Ud af disse kan 41 virksomheder se frem til yderligere kontrol fra Skattemyndighedernes side. – Jeg er...

Kort tid tilbage: Skattestyrelsen har foreløbig godkendt rentefrie momslån for 6 mia. kr.
Post

Kort tid tilbage: Skattestyrelsen har foreløbig godkendt rentefrie momslån for 6 mia. kr.

Via Skattestyrelsen For at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen har små og mellemstore virksomheder i godt en måned kunnet søge om et rentefrit lån, der svarer til den moms, de indberettede i marts, eller lønsumsafgift indberettet i april for visse virksomheder som fx tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd, herunder taxa. Fra tirsdag den 5....

Skattefrister for 2019 skubbet til efteråret
Post

Skattefrister for 2019 skubbet til efteråret

Via Skattestyrelsen Folketinget har i forbindelse med vedtagelsen af loven om rentefri momslån også vedtaget, at Skattestyrelsen kan udskyde en lang række frister for, hvornår virksomheder og borgere skal opgive oplysninger i forbindelse med indkomståret 2019. Dette sker for bl.a. for at give revisorer bedre muligheder for at hjælpe virksomheder med at håndtere den akutte...

Skattestyrelsen udbetaler rentefrie momslån for 4,1 mia. kr.
Post

Skattestyrelsen udbetaler rentefrie momslån for 4,1 mia. kr.

Via Skattestyrelsen For at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen har små og mellemstore virksomheder siden 5. maj kunnet søge om et rentefrit lån, der svarer til den moms, de har indberettet i marts. Lånemuligheden gælder også lønsumsafgiften for visse virksomheder. Skattestyrelsen har i løbet af den første uge modtaget og behandlet omkring 14.000 ansøgninger....

Data og digitale værktøjer er med til at sikre 555 mia. kr. i personskatter
Post

Data og digitale værktøjer er med til at sikre 555 mia. kr. i personskatter

Via Skattestyrelsen Danskerne betalte i alt 555 mia. kr. i personskatter i 2018. En ny publikation fra Skattestyrelsen ’Danskernes skattebetaling’ viser, at 92 pct. af oplysningerne på borgernes årsopgørelser stammer fra såkaldte tredjeparter som fx banker, arbejdsgivere og pensionsinstitutter, som borgerne ikke kan ændre i. Det svarer til 170 mio. oplysninger. Analysen viser tilsvarende, at...

Ny softwareløsning sparer virksomheder  for dobbeltarbejde med momsindberetninger
Post

Ny softwareløsning sparer virksomheder for dobbeltarbejde med momsindberetninger

Via Skattestyrelsen Et nyt it-program gør det lettere for landets små erhvervsdrivende at indberette moms til Skattestyrelsen. Programmet, som er udviklet i samarbejde mellem Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, er en såkaldt API, der står for Application Programming Interface. Det betyder, at udbyderne af regnskabssystemer kan bygge API’en ind i deres respektive system, og at...

Mulighed for at søge rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder fra tirsdag
Post

Mulighed for at søge rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder fra tirsdag

Via Skattestyrelsen For at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen kan små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for andet halvår og fjerde kvartal 2019, få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån. Det har et enigt Folketing i dag besluttet.   Virksomhederne kan indsende ansøgning om udbetaling af lånet fra tirsdag den 5....

Skattestyrelsen bremser fejludbetalinger af negativ moms for milliarder
Post

Skattestyrelsen bremser fejludbetalinger af negativ moms for milliarder

Via Skattestyrelsen En digital løsning styrker Skattestyrelsens kontrol med udbetalinger af virksomheders tilbagebetaling af moms. Fra 2014 til 2019 er der bremset udbetalinger med negativ moms for godt 6,4 mia. kr. – og alene i 2019 blev udbetalinger for 941 mio. kr. stoppet med hjælp fra Skattestyrelsens nye digitale værktøj. Skattestyrelsen håndterer årligt i omegnen...

Post

Fakta om momsområdet

Via Skattestyrelsen Handleplan for foreløbige fastsættelser (FF’er) Momsregistrerede virksomheder har pligt til at angive moms til lovbestemte frister. Når en virksomhed ikke gør det, udarbejder skatteforvaltningen en såkaldt foreløbig fastsættelse, som virksomheden har pligt til at erstatte med en momsangivelse. Det er der for mange virksomheder, der ikke får gjort, hvorfor skatteforvaltningen i 2019 har...

350.000 nordjyder skal have 1,7 mia. kr. tilbage i skat
Post

350.000 nordjyder skal have 1,7 mia. kr. tilbage i skat

Via Skattestyrelsen Omkring 350.000 nordjyder har i 2019 betalt for meget i skat og kan derfor se frem til at få godt 1,7 mia. kr. tilbage i overskydende skat. Processen begynder i dag, når Skattestyrelsen udbetaler størstedelen af 17,4 mia. kr. til ca. 3,4 mio. borgere over hele landet. For langt de fleste vil pengene...

760.000 midtjyder skal have 3,8 mia. kr. tilbage i skat
Post

760.000 midtjyder skal have 3,8 mia. kr. tilbage i skat

Via Skattestyrelsen Godt 760.000 midtjyder har i 2019 betalt for meget i skat og kan se frem til at få 3,8 mia. kr. tilbage i overskydende skat. Processen begynder fredag, når Skattestyrelsen udbetaler størstedelen af 17,4 mia. kr. til ca. 3,4 mio. borgere over hele landet. For langt de fleste vil pengene stå på deres...